Weer stroom voor Guyaba

Weer stroom voor Guyaba

04-04-2022

Het dorp Guyaba in het Boven-Surinamegebied is na enige periode te zijn verstoken van elektriciteit, weer verlicht. Op zondag 3 april heeft de herstart van de energievoorziening plaatsgevonden. Dit gebeurde onder toezicht van minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH),  functionarissen van NH, het uitvoeringsbedrijf Power China en het traditioneel gezag van Guyaba.

Voorafgaand aan de her ingebruikname van de solarplant heeft de missie van het ministerie een inspectie uitgevoerd op de gereedheid van het systeem. Daarbij is ook het veilig en verantwoordelijk opgang brengen van de energievoorziening meegenomen. In dit verband heeft ook een oriëntatieronde in het dorp plaatsgevonden.

Voorts is tijdens dit werkbezoek gesproken over de verschillende beschikbare mogelijkheden en studies die er worden verricht op het vlak van waterpreventie. Dit, om in de toekomst de veiligheid van de plant te garanderen bij wateroverlast. Hierin is ook meegenomen, de stand-by optie bij eventuele voortijdige stijging van het waterpeil. Zo zal schade worden voorkomen maar ook de veiligheid en stroomvoorziening gegarandeerd zijn.

Eerder kwam de solarplant te Guyaba vanwege de overstroming in het Boven-Surinamegebied onder water te liggen. Ter voorkoming van schade is het systeem door)manschappen van het ministerie en het bedrijf Power China ontkoppeld en veiliggesteld.

De NH-bewindsman vroeg tijdens het bezoek aan de gemeenschap ook om zorgvuldig om te gaan met het zonnepanelen-systeem, een duurzame bovenal kostbare faciliteit voor de gemeenschap aldaar.