Presidentiële werkbespreking Brokopondo centrum ;‘Situatie Brokopondo vereist een nationale aanpak’

Presidentiële werkbespreking Brokopondo centrum ;‘Situatie Brokopondo vereist een nationale aanpak’

23-05-2022

“Het is niet iets van de coalitie alleen. Het is niet iets van de oppositie alleen. Het is geen situatie om er politiek mee te bedrijven, maar het is een situatie die een nationale aanpak vereist.” Dit zijn de woorden van de President, Zijne excellentie Chandrikapersad Santokhi, die de situatie van Brokopondo - waarbij dorpen getroffen zijn door een hoge waterstand- gezamenlijk en structureel wenst aan te pakken met behulp van betrokken actoren.

Een regeringsdelegatie onder leiding van de President, Chandrikapersad Santokhi en de Vice – President, Ronnie Brunswijk, is op zaterdag 21 mei 2022, naar het district Brokopondo getogen. Tijdens de krutu aldaar met traditionele gezagsdragers en dorpsbewoners, zijn de noden van de getroffenen door de watersnood aangehoord en is hen meegedeeld hoe de aanpak daartoe zal geschieden. De President deelde ter plekke mee dat er op maandag, 23 mei 2022, na advies van deskundigen een besluit zal worden genomen in de DNA vergadering als het getroffen gebied afgebakend zal worden als een rampgebied en als daarbij een noodtoestand zal worden afgekondigd.

De Vice- President kaartte alle situaties van het gebied aan en gaf aan dat er een inventarisatie moet worden gemaakt voor wat de hulpverlening aan de dorpen betreft en de totale schade van het gebied.

“Hoopu deh en yu no deh yu wan”, stelde de ad interim minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Kenneth Amoksi, aan het begin van zijn toespraak de aanwezigen gerust. Voorts gaf de bewindsman een uiteenzetting van de status, inzake het beheer van de Afobakdam, de overeenkomst van Suriname en Alcoa, de relatie tussen de dam en de EBS (het opwekken van energie) en het verband tussen het opslaan van water en goedkopere stroom.

Door RR leden van het gebied en traditionele gezagsdragers zijn petities ingediend waarover het crisisteam van de regering zich zal gaan buigen. De President stelde tevens voor aan de traditionele gezagdragers, het samenstellen van een decentrale crisisteam voor het Brokopondogebied, waarbinnen de noden van de gemeenschap beter besproken en aangepakt kunnen worden.

Desondanks was de delegatie zich er wel van bewust dat de situatie een structurele en oplossingsgerichte aanpak behoeft. De regeringsdelegatie bestond verder uit vertegenwoordigers van Grassalco, Staatsolie, de Meteorologische dienst, NCCR, LVV, VG en ROS.