NH medewerkers krijgen certificaat uitgereikt; Zoomtraining succesvol afgerond

NH medewerkers krijgen certificaat uitgereikt; Zoomtraining succesvol afgerond

08-04-2022

Vijfenveertig personeelsleden van het Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, waaronder afdelingshoofden en medewerkers hebben deelgenomen aan de training ‘Zoom’ van Kime learning to teach online. De trainingsdagen waren op de dagen 31 januari, 2, 4,7 en 11 februari. De deelnemers hebben allen het traject succesvol afgerond en kregen op donderdag 7 april hun certificaat in ontvangst, uit handen van de trainers Maikel Watson en Nancy Goede.

Het ministerie heeft zich in het kader van institutionele versterking voorgenomen trainingen te laten verzorgen aan haar medewerkers. Ook om het feit dat de COVID- 19 pandemie, die in 2020 uitbrak in Suriname toch gezorgd heeft voor een versnelde adaptatie van een nieuwe virtuele trend: online studeren en - deelnemen aan zoommeetings, welke van ons een ‘mind shift’ en enige mate van ervaring vereist.

Het doel van de training komt tot uiting in de effectiviteit, de bereikbaarheid en flexibiliteit inzake de interne als externe communicatie en het delen van informatie onder de NH-medewerkers. Dit, ook ten bate van de groei en ontwikkeling van het ministerie.

Minister David Abiamofo sprak tijdens zijn toespraak de hoop uit dat de medewerkers met de opgedane kennis in staat zullen zijn de skills toe te passen bij werkprocessen. De bewindsman gaf aan dat met deze training een nieuwe weg is ingeslagen en dat NH vooralsnog zal meebewegen met de moderne technologie, zodat te allen tijde collectief ongekende successen kunnen worden geboekt.

 

Voor de medewerkers kwam de training goed aan te pas en is de meerwaarde voor hen dat zij met de handvatten die hen zijn toegereikt, effectief kunnen bijdragen aan de werkzaamheden binnen NH, maar ook aan andere externe werkprocessen. Watson drukte de deelnemers op het hart zich meer te gaan verdiepen in de materie ‘zoommeetings’ en het vooral continu te praktiseren.