Meeting over gemeenschapsontwikkeling projecten district Brokopondo

Meeting over gemeenschapsontwikkeling projecten district Brokopondo

14-04-2022

 In het Brokopondogebied en het Boven Saramaccagebied zullen er in de komende periode gemeenschapsontwikkeling projecten worden uitgevoerd. Conform de delfstoffenovereenkomst werd op 7 februari 2022 op het Kabinet van de Vice President, Z.E. Ronnie Brunswijk, een stakeholdersmeeting gehouden als platform voor overleg en bijsturing van het partnerschap in ontwikkeling dat er bestaat tussen de multinational IAMGOLD enerzijds en de Staat Suriname anderzijds.  

Ter bevordering van de maximale participatie en inclusie van het traditioneel gezag van het district Brokopondo, zijn deze week diverse presentaties gehouden bij Courtyard Marriott door de ministeries die betrokken zijn bij de voorbereiding, planning en uitvoering van projecten. In deze meetings participeerden de ministeries van NH, VG, OWC, OW, het platform van traditionele gezagdragers van de gebieden in Brokopondo en Boven- Saramacca en vertegenwoordigers van IAMGOLD. De ontwikkelingsprojecten die zijn gepresenteerd zijn de rehabilitatie van de weg naar Nieuw Koffiekamp, de bouw van gezondheidscentra te Klaaskreek en Brownsweg, de bouw van een Middelbare scholencomplex (VOS-laagbouw) en woningbouw voor leerkrachten.

De meetings zijn steeds bedoeld om constructieve en concrete projectmatige oplossingen aan te dragen. Na de gehouden presentaties is door de aanwezige traditionele gezagdragers de prioriteitsvolgorde van projecten bepaald waarbij de bouw van een middelbaar scholencomplex en de rehabilitatie en aanleg van wegen in het Matawai gebied de voorkeur kregen. Volgens het Rosebel Community Fund (RCF), financierings- en ontwikkelingspartner van de overheid, zal na rangschikking van de projecten spoedig een besluit worden genomen voor de uitvoering.

De coördinatie van de meeting in Marriott lag in handen van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de Rosebel Community Fund (RCF). Deze meeting is een vervolg van het tripartiet overleg van de stakeholdersmeeting van 7 februari 2022 waarbij de regering Santokhi-Brunswijk samen met de multinational, relevante ministeries, instituten en groeperingen, nieuwe inzichten met betrekking tot ontwikkelingsprojecten heeft gedeeld.