Donderskamp heeft binnenkort weer schoon drinkwater

Donderskamp heeft binnenkort weer schoon drinkwater

07-05-2022

 Het dorp Donderskamp, zal na bijkans drie maanden te zijn verstoken van schoon en veilig drinkwater, binnen afzienbare tijd wederom daarover beschikken. Het materiaal, bestemd voor de uitvoering van dit project, namelijk herstelwerkzaamheden aan de drinkwaterinstallatie is op donderdag 5 mei 2022 overhandigd aan de medewerkers van de Dienst Water Voorziening (DWV) te Boskamp. Daarna is de lading per boot door vervoerd naar Donderskamp.

Het project wordt gefinancierd door de UNDP en is in drie fasen opgesplitst. Zo zal behalve de drinkwaterinstallatie die aangepakt zal worden, ook de uitbreiding van het distributienet plaatsvinden en het aanboren van een nieuwe waterbron.

In de eerste fase vinden de herstelwerkzaamheden plaats. Het ligt volgens John Abidie, hoofd DWV, in de bedoeling dit project in de maand juli te hebben opgeleverd.