Conferentie ‘Samen werken aan water’ voor integrale aanpak waterproblematiek

Conferentie ‘Samen werken aan water’ voor integrale aanpak waterproblematiek

25-05-2022

Onder de thema's 'Water & Klimaatverandering en 'Samen werken aan water' hebben de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en de Amsterdamse organisatie, World Waternet een conferentie georganiseerd in de Banquet Hall van Torarica. Tijdens deze mini- conferentie die vandaag 24 mei 2022 heeft plaatsgehad, zijn onder meer diverse vertegenwoordigers en ministers van diverse ministeries, waterschappen en directe partijen betrokken geweest. Het doel hierbij is om gezamenlijk na te gaan hoe de samenwerking voor wat het watergebeuren in Suriname betreft, op gang kan worden gebracht.

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen was vertegenwoordigd in de persoon van  Gonda Asadang, Directeur Water. Zij hield een presentatie over de 4 waterwetten die nog in concept zijn, waterprojecten in de uitvoering, de huidige organisatiestructuur van NH waarin opgenomen een apart dienstonderdeel voor Integraal Waterbeheer.

De SWM -directeur, Clifton Lienga, die de opening van de conferentie verrichtte, onderstreepte tijdens zijn presentatie het voordeel van samenwerken en dat de aanwezige actoren veel van elkaar kunnen leren. Hij haalde verder aan dat de SWM behoorlijk schade heeft geleden doordat drinkwater distributienetten onder water zijn gelopen. Lienga hoopt dat de conferentie kan leiden tot succesvolle acties en dat er geanticipeerd kan worden op klimaatsverandering. Het streven is om samen met World Waternet een bijdrage te kunnen leveren aan technologische innovaties.

“Nergens op de wereld liggen de oplossingen klaar. Crisissen zijn momenten, waarbij je keihard tegen elkaar loopt en inzicht krijgt over wat niet meer werkt”, benadrukt Sander Mager, vicevoorzitter van de Nederlandse Unie van Waterschappen bij de afsluiting van de conferentie. Volgens Mager is het ook niet de eerste keer dat gesproken wordt over de noodzaak om samen te werken, dus kijkt hij reikhalzend uit naar een spoedige omzet van de kritische factoren in daden. Die kritische factoren komen tot uiting in onder meer; de awareness inzake de waterproblematiek op gang te brengen, een intersectorale benadering daartoe, initiatieven, het delen van relevante informatie onder elkaar en een centrale opgave.

Aan de conferentie werden ook twee panel sessies (gesprekken) gekoppeld, waarbij gebrainstormd is over een integrale aanpak met betrekking tot de thema’s en een klimaatbestendig waterbeheer.