WWF Guianas brengt bezoek aan ministerie van NH

WWF Guianas brengt bezoek aan ministerie van NH

30-03-2021

Het World Wildlife Fund Guianas (WWF Guianas) heeft aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een bezoek gebracht op 30 maart 2021. Dit geschiedde in verband met de voorbereiding van de uitvoering van het Mercury Phase out project van het WWF Guianas. Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat er diverse raakvlakken zijn met het project, Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small Scale Gold Mining (EMSACS), dat het ministerie van NH gezamenlijk met het Nimos uitvoert. Volgens Preciosa Simons, directeur van het directoraat Mijnbouw, zal samen met het WWF en de overige betrokken actoren gekeken worden naar de raakvlakken en eventuele samenwerkingsmogelijkheden rond voornoemde projecten. Dit, voor het behalen van een maximaal resultaat voor een milieuverantwoordelijke monitoring van goudwinningsactiviteiten in Suriname.