Regeringsdelegatie doet het Sarakreekgebied aan

Regeringsdelegatie doet het Sarakreekgebied aan

19-03-2021

Een regeringsdelegatie bestaande uit de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH), Transport, Communicatie en Toerisme, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Grondbeleid en Bosbeheer hebben op vrijdag 19 maart 2021 een werkbezoek gebracht aan het Sarakreekgebied. Het team bestond verder uit afgevaardigden van de diverse ministeries en het Centraal Bureau voor Burgerzaken, districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en parlementariër, Fogatie Aserie. Tijdens deze missie is officieel kennis gemaakt met het lokaal bestuur van de drie dorpen behorende tot het Sarakreekgebied.

Dit interdepartementaal bezoek had naast de kennismaking als doel een hechtere samenwerking met het traditioneel gezag te bewerkstelligen om beter te kunnen inspelen op het uit te voeren beleid. De dorpsgemeenschappen hebben dagelijks met diverse problemen te kampen. In de gehouden krutu heeft het dorpsbestuur zorgpunten aangaande het onderwijs, schoolvervoer, communicatie en de internetverbinding aangekaart. De actoren hebben alvast de toezegging gedaan de aandachtspunten op te pakken en ook over te brengen collega ministers.

 

Volgens de minister van  NH, David Abiamofo, zal de aanpak van de waterproblematiek in het Sarakreekgebied, ruim 800 duizend Surinaamse dollars bedragen en wordt er nu actief uitgekeken naar mogelijkheden voor de financiering hiervan.. Voor wat de energievoorziening betreft, is de toevoer van diesel verbeterd in de afgelopen periode, waardoor het gebied meerdere uren per dag de beschikking heeft over elektriciteit. Abiamofo gaf verder aan er naar toe te werken het gebied te voorzien van hernieuwbare energie waardoor de bevolking 1x24 uur per dag over energie kan beschikken.

Inzake de mijnbouw gaf de NH-minister aan, dat er thans wordt nagegaan hoe de ongebreidelde uitgifte van concessies door voorgaande regeringen die voor problemen zorgt binnen de woongemeenschappen op een verantwoorde wijze kan worden opgelost. Voorts hebben de dorpsbewoners ook hun zienswijze gedeeld over de bijdrage aan de ontwikkeling van hun gebied door de skalianshouders. Volgens de bewoners behoeft dit verbetering.

 

Dat er gewerkt wordt aan een betere samenwerking met de Bestuursdienst, gericht op duurzaamheid van het beleid, typeert de NH- minister als één van de hoogtepunten van het bezoek.