NH neemt 3100 aansluitmeters in ontvangst

NH neemt 3100 aansluitmeters in ontvangst

09-04-2021

In verband met de uitvoering van het project ‘Hernieuwbare zonne -energie voor leefgemeenschappen in het binnenland’, heeft de Deputy Manager, Richard Xiong, van het energiebedrijf, Power China, 3100 aansluitmeters overhandigd aan de waarnemend directeur Energie, Thelma Douglas. Dit gebeurde op 9 april 2021 ten kantore van de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV).

Deze aansluitmeters en ook de ontvangst van vijf sets transformators van 50 KVA zijn bestemd voor het Elektrificatieproject te Guyaba en Pikin Slee.

Het aansluiten van de meters in de dorpen zal ervoor zorgen dat het stroomverbruik door de dorpsbewoners beter gemonitord wordt. Met deze eerste stap is het traject, betalen voor stroom in de binnenlandse dorpen aangezet. Echter, zal de gemeenschap nog worden geïnformeerd hierover.

De waarnemend directeur die de aanwinst in ontvangst nam, geeft het vertrouwen dat de aansluitmeters met alle voortvarendheid zullen worden geplaatst aan de huizen in de dorpen.