NH en CI maken eerste stap richting Carbon Pricing (1)

NH en CI maken eerste stap richting Carbon Pricing (1)

15-04-2021

Conservation International Suriname (CI- Sur) heeft voor de minister van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH), David Abiamofo en zijn staf een presentatie verzorgd inzake “Carbon-Pricing with links to Nature- Suriname”. De presentatie is gehouden op 15 april 2021. De directeur van CI-Sur, John Goedschalk, merkte op dat de wereld steeds meer gaat richting het principe van Carbon pricing. Carbonpricing geeft een economisch signaal aan “vervuilende” bedrijven om hun schadelijke activiteiten die CO2 en andere broeikasgassen uitstoten te verminderen en uiteindelijk eventueel stop te zetten. Op deze manier is Carbon pricing bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe, groenere, efficiëntere en koolstofarme technologieën te stimuleren.

 

Er bestaan verschillende methoden van Carbon pricing te weten: Emission Trading System, Carbon Tax en een Hybride van deze 2 methoden. Deskundigen vanuit Conservation International deelden gedurende deze meeting de ervaringen van Columbia op dit stuk en ook mogelijke opties voor Suriname onder andere de opkomende ontwikkelingen in de offshore oliesector. Het is belangrijk voor Suriname om in een vroeg stadium te bepalen of zij als land zelf haar route gaat bepalen ten aanzien van Carbon Pricing of zij zich laat sturen door initiatieven van buitenaf.

 

De regering heeft nu de kans om te werken aan het kader voor deze belangrijke ontwikkeling en CI-Sur heeft haar bereidheid getoond daarin ondersteuning te verlenen. De minister van NH gaf aan, het belang van verdere uitdieping van dit nieuw concept in te zien en het belangrijk is dat de overheid de eerste stappen zet in het sturen van dit proces. De bewindsman verwelkomt het initiatief van CI -Sur en staat open voor verdieping van de samenwerking tussen CI-Sur en NH op het gebeid van Carbon Pricing. De volgende stappen die in deze samenwerking zullen worden ondernomen zijn het ondertekenen van een MOU tussen het ministerie van NH- en CI-Sur en het instellen van een Joint-taskforce, waarin relevante stakeholders vertegenwoordigd zullen zijn. De taskforce zal als taak meekrijgen een policy paper op te stellen om het kader voor Carbon Pricing in Suriname vast te leggen.