DC Mendelzoon voor werkbespreking bij NH

DC Mendelzoon voor werkbespreking bij NH

16-06-2022

Een delegatie van het districtscommissariaat Brokopondo onder leiding van districtscommissaris Ludwig Mendelzoon heeft aan minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en zijn directieteam een werkbezoek gebracht. Gedurende de bijeenkomst is de delegatie door de NH- minister ingelicht over de stand van zaken op het vlak van Water, Energie en Mijnbouw en zijn door de afgevaardigden de heikel punten in het district op het vlak van de beleidsgebieden kenbaar gemaakt.

Tijdens de meeting lichtte de NH-bewindsman de bezoekers ten aanzien van de mijnbouw in,  over de ordening van de kleinschalige goudwinning, de bewustwording rond kwikvrij mijnen alsook de rehabilitatie van uitgemijnde gebieden door de multinational. DC Mendelzoon stelde dat het van belang is om de communicatie met het commissariaat te intensiveren. Met name de rapportage rond de kleinschalige goudsector. Dit, voor de doelmatige informatievoorziening aan de gemeenschap. “Het beleid wordt gemaakt op regeringsniveau, de bestuursdienst geeft daar op districtsniveau sturing aan”, gaf de burgervader van Brokopondo aan.

 Ook zijn rondom de Afobaka stuwdam en hulpdammen activiteiten geconstateerd die niet alleen het karakter van kleinschalige goudwinning hebben. Het streven is volgens minister Abiamofo, om een platform op te richten met stakeholder zoals NH, het ministerie van Volksgezondheid, Staatsolie en het districtscommissariaat Brokopondo ter monitoring van de activiteiten in het gebied rondom de stuwdam en de hulpdammen.

Toekomstperspectief

Minister Abiamofo ging verder in op het ontwikkelingsinitiatief van de regering in samenwerking met het fonds van IAMGOLD Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel Community Fund) op het vlak van de gezondheidszorg, de bouw van een middelbare school en het herstel van de weg naar Nieuw Koffiekamp. Ook besprak de NH-minister de toekomstplannen rondom de opzet van Hybride energiesystemen, een combinatie van zonne-energie, batterijopslag en generatoren, voor onder andere het Doewatra gebied. In het verschiet ligt volgens de NH-minister ook, de bouw van een grootschalige energieplant in het Brokopondostuwmeer.

Directeur Water, Gonda Asadang lichtte de delegatie in, over de drinkwatervoorziening in het gebied. “Het drinkwaterproject te Njun Lombé is ver gevorderd”, gaf de directeur aan. Het systeem zal ook de dorpen Kapasikele en Moejekriki vanuit de reeds bestaande faciliteit van schoon en veilig drinkwater voorzien.  

De meeting is gehouden op 9 juni.