Component 1 van het SCSD-project moet resulteren in Delfstoffen instituut

Component 1 van het SCSD-project moet resulteren in Delfstoffen instituut

10-05-2021

Component 1, Strengthening the mining sector governance, transparency, accountability, and administration, van het Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD-project) moet zorg dragen voor de oprichting van het Delfstoffen Instituut Suriname (DIS). Dit gaf minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) aan, tijdens de officiële launch van het SCSD-project, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOITI), op 10 mei in de Congreshal.

 In aanwezigheid van de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, EZOTI-minister Saskia Walden, enkele andere hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van de Wereldbank, gaf de NH-minister een uiteenzetting van het eerste component van het project, waar het ministerie de verantwoording voor draagt. Volgens minister Abiamofo heeft component 1 dat reeds geruime tijd in uitvoering is als specifiek doel, het juridisch- en institutioneel kader te versterken. In dit verband zal de mijnbouw wetgeving worden aangepast en zal gewerkt worden aan capaciteitsversteking, teneinde te komen tot een modern en sterk functionerend Delfstoffen instituut, naar internationale standaarden.

In dit kader is eerder door het ministerie van NH een Memorandum tot oprichting van het Delfstoffen Instituut Suriname (DIS) ondertekend. Met de nieuw op te zetten parastatale instelling zullen de mijnbouwactiviteiten adequaat worden gemonitord en bevorderd. Ook zullen mede door het proces van verandermanagement de afzonderlijke instellingen, het Bauxiet Instituut Suriname (BIS), de Geologische Mijnbouw Dienst (GMD) en de unit Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS) worden versterkt en gecentraliseerd. Een beter gereguleerde mijnbouwsector zal zorgdragen voor betere dataverzameling , exploratie data  en daardoor een verbeterde mijnbouwontwikkeling en inkomstenverhoging voor de Staat Suriname.

De algehele coördinatie van component 1 van het SCSD-project ligt in handen van de Project Implementatie Unit (PIU) van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De financiering van zes miljoen USD is onderdeel van de Wereldbanklening van USD 23 miljoen voor het SCSD project. De realisatie van component 2 van het project die begroot is op USD 17 miljoen, ligt in handen van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en heeft betrekking op de stimulering van ondernemerschap met name op de gebieden van agrarische productie en toerisme.