1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Ovia Olo en Dan Tapu Kondre

1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Ovia Olo en Dan Tapu Kondre

16-04-2021

De huishoudens van de dorpen, Ovia Olo en Dan Tapu Kondre, zullen binnenkort de beschikking hebben over 1 x 24 uur stroomvoorziening. Op vrijdag 16 april 2021 heeft de NV. Energiebedrijven Suriname (EBS) de eerste stroompaal van het ‘Electrificatieproject Binnenland’ in het gebied geheid. Onder veel gejuich, gezang van enthousiaste dorpsbewoners en toespraken van hoogwaardigheidsbekleders is invulling gegeven aan dit heugelijk feit. De uitvoering van het ‘Electrificatieproject Binnenland’ maakt een wezenlijk deel uit van het beleid op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.