Home

 
NIEUWSBERICHTEN
NH brengt werkbezoek aan Botopasi en Guyaba; Strategische aanpak solarplants

NH brengt werkbezoek aan Botopasi en Guyaba; Strategische aanpak solarplants

Een delegatie onder leiding van minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is naar het Boven-Surinamegebied afgereisd. Tijdens dit werkbezoek dat op vrijdag 18 maart is afgelegd, zijn de dorpen Botopasi en Guyaba bezocht.
NH koerst richting Wereld Waterdag

NH koerst richting Wereld Waterdag

Ook dit jaar heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gemeend middels een reeks van activiteiten invulling te geven aan Wereld Waterdag op 22 maart. Deze speciale dag is een Internationale dag die sinds 1993 ieder jaar op 22 maart wordt gevierd. In samenwerking met de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en de UNDP zal in Suriname de bewustwording worden gecreëerd over de nationale waterproblematiek middels een mini awarenesscampagne. Het thema voor dit jaar is ‘Grondwater, maak het onzichtbare zichtbaar’.
Officiële doorstart Delfstoffen Instituut Suriname; Duurzame ontwikkeling mijnbouwsector

Officiële doorstart Suriname Competitive and Sector Diversification project; Duurzame ontwikkeling mijnbouwsector, naar Delfstoffen Instituut

Met het herstructureringsproces van de mijnbouwsector is een hoogtepunt bereikt. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft officieel het startsein gegeven van de delfstoffenhervorming. Dit verklaarde hij vandaag na zijn openingstoespraak van een workshop, die heeft plaatsgehad bij Courtyard by Marriott. De bewindsman is zeer ingenomen met het feit dat het Competitiveness and Sector Diversification Project (SCDS-Project) dat onderdeel is van het ontwikkelingsproces van dit instituut na zoveel omstandigheden uiteindelijk een doorstart maakt. De werkzaamheden zijn respectievelijk in december 2021 en januari van dit jaar begonnen, die uiteindelijk een goede basis moeten vormen voor het opzetten van het delfstoffen instituut. Abiamofo benadrukte het belang en urgentie van de workshop, en van DIS als sterk instituut, dat noodzakelijk is voor een duurzame ontwikkeling van de mijnbouwsector en voor de economie van Suriname.
Start ontwikkeling Delfstoffen Instituut Suriname; Beleidsinzichten besproken

Start ontwikkeling Delfstoffen Instituut Suriname; Beleidsinzichten besproken

Als onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project (SCDS-Project), wordt binnenkort een start gemaakt met de ontwikkeling van het nieuw op te richten Delfstoffen Instituut Suriname (DIS). De uitvoering daarvan is ondergebracht bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). In dit kader heeft een drietal consultants vandaag , dinsdag 1 maart 2022 een werkbezoek gebracht aan minister David Abiamofo.
Leden IDB brengen werkbezoek aan NH

Leden IDB brengen werkbezoek aan NH

Leden van de Inter-American Development Bank (IDB) hebben aan minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een werkbezoek gebracht. Tijdens dit bezoek dat vandaag, 17 februari is afgelegd, is de nieuwe energiespecialist Sergio Ballon, gepresenteerd aan het team van NH. Ballon komt op de plek van de uittredende Jordi Abadal.
Ingebruikname waterzuiveringssysteem Kwakoegron

Ingebruikname waterzuiveringssysteem Kwakoegron

Onder aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders en de dorpsbewoners is op zaterdag 12 februari, ceremonieel een nieuw waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. De waterzuiveringsinstallatie, inclusief 4 tappunten geplaatst door de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) te Kwakoegron, bedraagt een capaciteit van 1X24 uur water te leveren voor bijkans 600 dorpsbewoners. De ad interim minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Kenneth Amoksi, gaf tijdens zijn toespraak aan dat NH in haar taakstelling heeft, de benutting van water op een verantwoorde manier te doen geschieden. “NH is zich bewust van haar verantwoordelijkheid; geheel Suriname van veilig, gezond en betaalbaar drinkwater te voorzien. Zij heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), doel 6; veilig en gezond drinkwater te garanderen voor eenieder.”
Delegatie NH woont ECPA vergadering bij

Delegatie NH woont ECPA vergadering bij

Een delegatie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen onder leiding van minister David Abiamofo, heeft de vijfde Energy and Climate Partnership of the Americas (ECPA) vergadering te Panama bijgewoond. De energie bijeenkomst met als thema “Just and Inclusive Energy Transitions” heeft op 10 en 11 februari plaatsgevonden.
Medewerkers NH nemen deel aan motivatiesessie

Medewerkers NH nemen deel aan motivatiesessie

Medewerkers van de afdelingen Personeelszaken, Documentaire Informatievoorziening (DIV), Begroting- en Financiële Zaken (BFZ) en Algemene Zaken van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hebben aan een motivatiesessie deelgenomen. Deze sessie met als functie het prikkelen van het personeel, is gehouden op donderdag 10 februari.
Interdepartementale krutu

Interdepartementale krutu

Regering Santokhi/Brunswijk bespreekt samen met lokale stakeholders gemeenschapontwikkelingsprojecten Brokopondo en Boven Saramacca met Iamgold. In een interdepartementale krutu onder diverse ministeries is er een tripartiet overleg geweest, waarbij nieuwe inzichten met betrekking tot gemeenschapontwikkelingsprojecten zijn besproken. Deze meeting die vandaag, 7 februari op het kabinet van de VP heeft plaatsgehad, is een vervolg van een eerder gehouden meeting op 11 augustus 2021. Het ultieme doel hiervan is om constructieve en concrete projectmatige oplossingen aan te dragen. In het verlengde daarvan hebben leden van Iamgold vandaag een presentatie gehouden voor de Vice- President, Ronnie Brunswijk en participerende stakeholders over diverse projecten die binnen het focusgebied zullen worden uitgevoerd.
EU/ CIF- elektrificatieproject van start gegaan 10 dorpen boven-Suriname krijgen 1x24 uur stroom

EU/ CIF- elektrificatieproject van start gegaan 10 dorpen boven-Suriname krijgen 1x24 uur stroom

Het EU/ CIF elektrificatieproject dat als karakter het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen heeft, is ceremonieel van start gegaan. Dit gebeurde op vrijdag 4 februari 2022, te Gingistonu in het boven-Surinamegebied. Met een druk op de knop, verricht door President Chandrikapersad Santokhi en Vicepresident Ronnie Brunswijk, werd in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders, functionarissen en de lokale gemeenschap de eerste elektriciteitsmast geheid, waarna het naambord van het project werd onthuld.
Personeel NH getraind in effectief online vergaderen

Personeel NH getraind in effectief online vergaderen

Personeelsleden van de afdelingen Begroting- en Financiële Zaken, Documentaire Informatievoorziening (DIV), ICT, Personeelszaken en de secretariaten van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hebben op verschillende momenten aan de eendaagse workshop “Learn how to effectively use zoom for meetings and develop your technical zoom skills” deelgenomen.
Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Sunny Point

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Sunny Point

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft een aanvang gemaakt met de uitbreiding van haar elektriciteitsnetwerk, om de bewoners van Sunny Point en omstreken te voorzien van 1X24 uur elektriciteit. Dit op dinsdag 18 januari jongstleden.
Sterke toename kabeldiefstal bezorgt EBS en klanten schade

Sterke toename kabeldiefstal bezorgt EBS en klanten schade

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is in het afgelopen jaar herhaaldelijk doelwit van koperdieven. Tijdens controle van het elektriciteitsnet en naar aanleiding van klachten van klanten, is geconstateerd dat het aantal gevallen waarbij elektriciteitskabels worden gestolen door koperdieven, is toegenomen.
EAS geeft toelichting op de kostprijs van stroom

EAS geeft toelichting op de kostprijs van stroom

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) heeft kennis genomen van de discussie rondom de kostprijs van elektriciteit in relatie tot het HPSG (Hybrid Power System Group) project. De EAS constateert dat in deze discussie veelal incorrecte bedragen en berekeningen worden gepresenteerd. De EAS is belast met het toezicht op de uitvoering van de Elektriciteitswet 2016. Hieronder valt ook het bepalen van de kostprijs van elektriciteit in het kader van de stroomtarieven. De EAS maakt daartoe gebruik van een specifiek ontwikkeld financieel-technisch rekenmodel. Dit model is gebaseerd op de internationale best practices op het gebied van kostprijsbepaling in de energiesector. De autoriteit heeft gemeend in het kader van een transparante discussie meer inzicht te geven in de kostenopbouw van elektriciteit, gebaseerd op de door haar vastgestelde en geanalyseerde data.