Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Kennismakingsbezoek Goejaba en Pikin Slee

Kennismakingsbezoek Goejaba en Pikin Slee

In verband met de uitvoering het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, is een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hupbronnen afgereisd naar de dorpen, Goejaba en Pikin Slee, in het district Sipaliwini. Het bezoek is afgelegd om kennis te maken met het traditioneel gezag en het voorlichtingsteam te introduceren. Dit vond plaats op donderdag 9 april 2020.
Implementatie IWRM

Implementatie IWRM

Water, één van de beleidsgebieden van het ministerie van NH. Het afgelopen jaar zijn op dit vlak diverse activiteiten ontplooid. Een hiervan, is de afronding van het ‘project Capacity Building for Integrated Water Resource Management’ (IWRM). Dit project is afgesloten met de uitreiking van het ‘Comprehensive report’. Dit verslag zal als leidraad gebruikt worden voor de opzet van het integraal waterbeheersysteem, het IWRM, in ons land.
Ministerie van NH verricht on-shore wind resource assessment van de kust van Suriname

Ministerie van NH verricht on-shore wind resource assessment van de kust van Suriname

In verband met de uitvoering van het project ‘De ontwikkeling van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en elektrificatie in Suriname’, zijn er veldbezoeken afgelegd naar de 5 geïdentificeerde locaties. Het doel van de diverse bezoeken was om de on-shore wind resource assessment van de kust van Suriname te verrichten.
1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Galibi

1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Galibi

In verband met de uitvoering van het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, heeft een delegatie onder leiding van de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Dave Abeleven, een tweede veldbezoek gebracht aan Galibi. Het bezoek is afgelegd om de locaties te bespreken voor de opzet van de solarplant en de plaatsing van de windmast. Galibi, bestaande uit de 2 dorpen, Langa mang kondre en Christiaan kondre, zal 1x24 uur van stroom voorzien worden, welke door middel van zonnepanelen opgewekt zal worden. Het bezoek vondplaats op 4 maart 2020.
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden. De werkvergadering is belegd om intern de nodige voorbereidingen te treffen voor een vlot verloop van het validatieproces van de gepubliceerde EITI-rapporten, handelend over de fiscale jaren 2016 en 2017. De samenkomst vond plaats op vrijdag 21 februari 2020.
Voorlichtingsmedewerkers verschaffen informatie aan studenten

Voorlichtingsmedewerkers verschaffen informatie aan studenten

Eén van de primaire taken van de afdeling Voorlichting is om informatie te verschaffen aan studenten. Ter afronding van het vak, "Aspecten van de werking van de Surinaamse overheid", heeft Renate Peerwijk – Barron op 14 februari 2020 een bezoek gebracht aan de afdeling Voorlichting.
Minister Akiemkoto houdt informatiebijeenkomst via live streaming

Minister Akiemkoto houdt informatiebijeenkomst via live streaming

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, heeft in samenspraak met zijn collega van Buitenlandse zaken, Yldiz Pollack – Beighle, een informatiesessie gehouden over de overname van de Afobakkadam en de expose van de olievondsten. Deze informatiebijeenkomst was via live streaming en interactief. Dit vond plaats op 7 februari 2020.
Gepensioneerden en jubilarissen gehuldigd

Gepensioneerden en jubilarissen gehuldigd

Gepensioneerden en jubilarissen gehuldigd De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, heeft in totaal 147 jubilarissen en gepensioneerden gehuldigd over de periode 2016 -2019. Het betreft ambtenaren en gepensioneerden van het ministerie, die 25, 30, 35 en 40 jaar trouw hun krachten hebben gegeven aan de overheid. Dit vond plaats op 29 januari 2020.
NH-medewerkers volgen ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’

NH-medewerkers volgen ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’

Met de uitvoering van het ‘Caribbean Energy Statistics Capacity Enhancement Project’ streeft OLADE ernaar om de kwaliteit van de energie-informatie te verhogen en de verspreiding in de regio te optimaliseren. Op deze manier wordt getracht de beschikbaarheid van de geharmoniseerde energiestatistieken te bevorderen conform de internationale normen. In dit verband hebben de beleidsmedewerkers van de energie groep de cursus, ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’, op 30 en 31 januari 2020 gevolgd.
Surinaamse geologen getraind in basisgeofysica en geologische kartering

Surinaamse geologen getraind in basisgeofysica en geologische kartering

De regering van Suriname en Brazilië zijn een samenwerking aangegaan op het technisch vlak met het uiteindelijk doel: de geologie van de zuidelijke grens van beide landen te harmoniseren. Uit hoofde van deze samenwerking is de cursus, ‘Training van geologen uit Suriname in basisgeofysica en geologische kartering’, verzorgd. Dit vond plaats van 20 tot en met 30 januari 2020.
NH traint personeel in digitalisering personeelsbestand

NH traint personeel in digitalisering personeelsbestand

Medewerkers van de diverse secties van de afdeling Personeelszaken (PZ) op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, worden getraind in het digitaal verwerken van de personeelsadministratie. Met het verzorgen van de eerste training, “Het Digitaliseren van de Personeelsadministratie”, wordt het personeel de tools aangereikt om de presentielijsten, ziektedagen en verloven digitaal te administreren. De training ging van start op 24 januari 2020.
SEITI houdt presentatie EITI-rapport 2017 voor de media

SEITI houdt presentatie EITI-rapport 2017 voor de media

In verband met het onlangs gepubliceerde Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) rapport 2017, is er een presentatie verzorgd. Deze informatiebijeenkomst heeft in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI Suriname (SEITI), de Multi Stakeholders Group (MSG), de onafhankelijke administrateur, BDO en het communicatiebureau, O’ Media Creative Worxx plaatsgevonden. Dit gebeurde op 23 januari 2020.
Ondernemers Nieuw Koffiekamp tekenen overeenkomsten met IAMGOLD

Ondernemers Nieuw Koffiekamp tekenen overeenkomsten met IAMGOLD

Ter ondersteuning van de ondernemers in het district Brokopondo, zijn er twee protocollen getekend. De ondertekening geschiedde tussen de overheid, vertegenwoordigt door de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Regionale Ontwikkeling, het traditioneel gezag, Rosebel Gold Mine - IAMGOLD, en de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa en Kamp Mining. Dit vond plaats op vrijdag 17 januari 2020.
Commissie Straatverlichting geïnstalleerd

Commissie Straatverlichting geïnstalleerd

Voor betere structurering en coördinatie van werkzaamheden bij de plaatsing en vervanging van straatverlichting landelijk, heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto op 14 januari 2020 de commissie ‘Straatverlichting’ geïnstalleerd. Deze commissie zal ervoor zorgdragen dat slechte straatverlichting in geheel Suriname tot het verleden moet gaan behoren. “Een goede ordening is van belang op dit gebied, vooral als het gaat om de veiligheid van de burgers. Het is niet prettig dat bewoners niet vredig kunnen wonen in hun buurt, omdat ze last hebben van vandalisme”, aldus de minister. Hij geeft aan vaker gebeld te worden met een dergelijke klacht vanuit de samenleving, welke voornamelijk te maken heeft met inbraak vanwege slechte of zelfs geen verlichting in de buurt.
Minister Akiemboto onthult naambord met nieuwe logo

Minister Akiemboto onthult naambord met nieuwe logo

In verband met de afronding van het ‘Project Renovatie Centraalkantoor NH’, is het naambord met nieuwe logo onthuld. De onthulling is gedaan door minister Sergio Akiemboto en de logo-ontwerper, Giovanni Kartopawiro. Dit vond plaats op 30 december 2019.