Home

 
NIEUWSBERICHTEN
NH start evaluatie East Tailings Resource -gebied protocol

NH start evaluatie East Tailings Resource -gebied protocol

Het evaluatieproces van het East Tailings Road Resource (ETR) protocol is reeds van start gegaan door het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Gisteren, donderdag 23 juni 2022, heeft een delegatie onder leiding van de NH minister, David Abiamofo in het district Brokopondo, daar een aanvang mee gemaakt.
NH voert in samenwerking met EBS driedaagse missie te Godoholo uit; Bewustwording gebracht en distributienet gecontroleerd

NH voert in samenwerking met EBS driedaagse missie te Godoholo uit; Bewustwording gebracht en distributienet gecontroleerd

“Mi a wani fika a dunguu, neeng ede meki mi akisi fu deng hali a faya doo a mi osu.” Vertaald: “Ik wens niet in het donker te vertoeven, daarom vraag ik de huisaansluiting aan”. Met dit statement als ingang, heeft een team van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) onder leiding van onderdirecteur Energie, Valerie Lalji, het dorp Godoholo in het verzorgingsgebied Tapanahoni, Sipaliwini bezocht. Tijdens deze driedaagse missie hebben functionarissen van de afdelingen Community Engagement and Development (CED), Voorlichting, de Project Executing Unit (PEU) en de Dienst Elektrificatievoorziening (DEV) samen met prominente personen van het dorp, de lokale gemeenschap bewustgemaakt. Dit, rond het zonne- energiesysteem, die binnenkort opgeleverd zal worden en het dorp van 1x 24 uur stroom zal voorzien. Ook zijn gedurende de missie door functionarissen van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) controlewerkzaamheden uitgevoerd aan het distributie- en zonnepanelen netwerk.
DC Mendelzoon voor werkbespreking bij NH

DC Mendelzoon voor werkbespreking bij NH

Een delegatie van het districtscommissariaat Brokopondo onder leiding van districtscommissaris Ludwig Mendelzoon heeft aan minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en zijn directieteam een werkbezoek gebracht. Gedurende de bijeenkomst is de delegatie door de NH- minister ingelicht over de stand van zaken op het vlak van Water, Energie en Mijnbouw en zijn door de afgevaardigden de heikel punten in het district op het vlak van de beleidsgebieden kenbaar gemaakt.
NH delegatie brengt oriëntatie bezoek aan EBS

NH delegatie brengt oriëntatie bezoek aan EBS

Een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, bestaande uit de waarnemend directeur Energie, Thelma Douglas, en functionarissen van het directoraat Energie, heeft aan de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een oriëntatie bezoek gebracht.
Ceremoniële oplevering waterzuiveringsinstallatie Redi Doti; “Duurzame ontwikkeling eist medeverantwoordelijkheid”

Ceremoniële oplevering waterzuiveringsinstallatie Redi Doti; “Duurzame ontwikkeling eist medeverantwoordelijkheid

De bewoners van het dorp Redi Doti, te Para, beschikken voortaan over 1 X 24 uur veilig en gezond drinkwater. Een regeringsdelegatie heeft op zaterdag 11 juni 2022, het dorp aangedaan voor de ingebruikname van een waterzuiveringsinstallatie. Met de oplevering van dit zuiveringssysteem hebben thans 320 huishoudens of wel 1600 bewoners toegang tot gezond drinkwater.
NH ondersteunt goede doelen EnGenDER project

NH ondersteunt goede doelen EnGenDER project

De United Nations Development Programme (UNDP) in Suriname voert in samenwerking met het Ministerie van Binnelandse Zaken, Bureau Gender Aangelegenheden, en andere organisaties zoals UN Women en CDEMA met financiering van Global Affairs Canada en Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom het EnGenDER (Enabling Gender-Responsive Disaster Recovery) project uit. Dit project dat in 9 Caribische landen (Antigua and Barbuda, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines en Suriname) wordt uitgevoerd, is ter ondersteuning van verbeterde klimaatbestendigheid voor vrouwen en meisjes en het versterken van de meest kwetsbare groepen vooral in relatie tot klimaatsverandering. Op dinsdag 31 mei 2022, heeft de missie, bestaande uit de British High Commissioner van Guyana tevens niet residerend Ambassadeur van Suriname en leden van de UNDP, onder leiding van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) veldbezoeken afgelegd te Brokopondo.
Samenkomst NH en UNDP; Implementatie project “Suriname GOLD+ Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) Sector GOLD+” besproken

Samenkomst NH en UNDP; Implementatie project “Suriname GOLD+ Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) Sector GOLD+” besproken

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) voert in samenwerking met de UNDP het project “Suriname GOLD+ Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) Sector GOLD+” uit. Het project heeft als doel, het vergemakkelijken van de introductie van kwikvrije technologieën langs de volledige goud productieketen. Als voorloper op de implementatie en uitvoering van het project zijn deskundigen van NH onder leiding van de onderdirecteur Mijnbouw, Angela Monorath, met het team van consultants en de United Nations Development Programme (UNDP) samengekomen.
Conferentie ‘Samen werken aan water’ voor integrale aanpak waterproblematiek

Conferentie ‘Samen werken aan water’ voor integrale aanpak waterproblematiek

Onder de thema's 'Water & Klimaatverandering en 'Samen werken aan water' hebben de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) en de Amsterdamse organisatie, World Waternet een conferentie georganiseerd in de Banquet Hall van Torarica. Tijdens deze mini- conferentie die vandaag 24 mei 2022 heeft plaatsgehad, zijn onder meer diverse vertegenwoordigers en ministers van diverse ministeries, waterschappen en directe partijen betrokken geweest. Het doel hierbij is om gezamenlijk na te gaan hoe de samenwerking voor wat het watergebeuren in Suriname betreft, op gang kan worden gebracht. Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen was vertegenwoordigd in de persoon van Gonda Asadang, Directeur Water. Zij hield een presentatie over de 4 waterwetten die nog in concept zijn, waterprojecten in de uitvoering, de huidige organisatiestructuur van NH waarin opgenomen een apart dienstonderdeel voor Integraal Waterbeheer.
Presidentiële werkbespreking Brokopondo centrum ;‘Situatie Brokopondo vereist een nationale aanpak’

Presidentiële werkbespreking Brokopondo centrum ;‘Situatie Brokopondo vereist een nationale aanpak’

“Het is niet iets van de coalitie alleen. Het is niet iets van de oppositie alleen. Het is geen situatie om er politiek mee te bedrijven, maar het is een situatie die een nationale aanpak vereist.” Dit zijn de woorden van de President, Zijne excellentie Chandrikapersad Santokhi, die de situatie van Brokopondo - waarbij dorpen getroffen zijn door een hoge waterstand- gezamenlijk en structureel wenst aan te pakken met behulp van betrokken actoren.
Meeting CCREEE vertegenwoordigers en NH medewerkers: Opties hernieuwbare energie besproken

Meeting CCREEE vertegenwoordigers en NH medewerkers: Opties hernieuwbare energie besproken

Gary Jackson, de Executive Director en Devon O. Gardner, de head of Technical Programmes van de Caribbean Centre for Renewable Energy & Energy Efficiency (CCREEE) hebben vandaag, 11 mei 2022, een bezoek gebracht aan het ministerie van Natuurlijke Hulprbonnen. Samen met enkele NH medewerkers van het directoraat Energie, is tijdens een meeting nagegaan op welke gebieden Suriname assistentie nodig heeft binnen deze sector en in welke mate dat kan.
IMF missie brengt werkbezoek aan het ministerie van NH

IMF missie brengt werkbezoek aan het ministerie van NH

Leden van International Monetary Fund (IMF) hebben een werkbezoek gebracht aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Tijdens deze meeting vandaag, 11 mei 2022, kwam aan de orde het beleid inzake de off shore oil en de mijnbouwsector. De minister gaf gedurende dit gesprek de inzichten en stand van zaken aan inzake de ordening van de kleinschalige goudsector, de aanpassing van de royalties , oppervlakte rechte en retributies, allen maatregelen die zullen moeten bijdragen aan de verbetering van de verdiencapaciteit van de staat Suriname uit de mijnbouw sector.
Gedelegeerd Ambassadeur Franse overzeese gebieden, bezoekt NH

Gedelegeerd Ambassadeur Franse overzeese gebieden, bezoekt NH

De gedelegeerd ambassadeur van Frans Guyana voor de Franse overzeese gebieden, Roland Dubertrand, heeft aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, een werkbezoek gebracht. Tijdens dit bezoek vandaag, 11 mei 2022, is Dubertrand ingegaan op een versterking van de samenwerking met Suriname, op het gebied 'opheffing van de skalians' uit vooral het Lawa gebied, gezamenlijke aanpak van illegale goudmijners en illegaal gebruik van kwik.
Henar en Paradise worden voorzien van drinkwaterinstallaties

Henar en Paradise worden voorzien van drinkwaterinstallaties

In Nickerie, voornamelijk de West-Oostelijke polders, Henar en Paradise gaan binnenkort werkzaamheden van start, waarbij bronnen voor de drinkwatervoorziening in het rijstdistrict zullen worden aangeboord. Op dinsdag 10 mei 2022 hebben betrokken actoren zich ter plaatse georiënteerd. Tijdens de plaatselijke aanwijzingen is de Vice - President, Zijne excellentie Ronnie Brunswijk, ingegaan op vragen van de Nickeriaanse gemeenschap.
Donderskamp heeft binnenkort weer schoon drinkwater

Donderskamp heeft binnenkort weer schoon drinkwater

Het dorp Donderskamp, zal na bijkans drie maanden te zijn verstoken van schoon en veilig drinkwater, binnen afzienbare tijd wederom daarover beschikken. Het materiaal, bestemd voor de uitvoering van dit project, namelijk herstelwerkzaamheden aan de drinkwaterinstallatie is op donderdag 5 mei 2022 overhandigd aan de medewerkers van de Dienst Water Voorziening (DWV) te Boskamp. Daarna is de lading per boot door vervoerd naar Donderskamp.