Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD)

De Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) is in 2019 begonnen met de transformatie naar het Delfstoffen Instituut Suriname. Volg alle ontwikkelingen via de: Project site.

Deze dienst houdt zich bezig met de geologische kartering en het vervaardigen van geologische kaarten. Zij zijn belast met de inventarisatie van de in Suriname voorkomende delfstoffen, en bieden advies aan de minister met betrekking tot mijnbouwrechten en de controle hiervan. Zij verschaffen een dienstverlening in de vorm van informatie aan derden bijv. het aanvragen vanconcessies en de vastgestelde afspraken waar men zich aan moet houden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zijn er ongeveer 350 manschappen nodig. De werkzaamheden die plaatsvinden bij de kartering en invenarisatie van de delfstoffen worden op het de GMD ondersteunt door de volgende afdelingen:

  • Velddienst: die belast is met het samenstellen van veldploegen. Zij zijn belast met het verzamelen van delfstoffen uit het veld.
  • Technische dienst: is belast met de logistieke faciliteiten voor de verldgroepen n.m. het vervoeren van de groepen.
  • Laboratorium: onderzoekt monsters, verzamelt uit het veld. De verzamelde data van alle bovenstaande afdelingen wordt in een werkverslag, gemaakt door een geoloog, verder verstuurt naar de afdeling tekenkamer.
  • Tekenkamer: deze is belast met het vervaardigen van kaarten, bijhouden van de kaartarchief en het inbinden van werkverslagen