Dienst Water Voorziening (DWV)

Voorziet het binnenland en het kustgebied van gezond, voldoende drinkwater. De DWV is belast met het brengen van drinkwater naar gebieden die nog niet op een officieel distributienetwerk zijn aangesloten.Met behulp van distributie pompen wordt het water via transport en leidingen naar de huishoudens gepompt.Op de lokaties waar de huishoudens nog niet zijnaangesloten wordt drinkwater per watertrucks naar de huizen vervoerd en geleverd.