Startsein project dorpsverlichting Brokopondo gegeven

Startsein project dorpsverlichting Brokopondo gegeven

15-07-2021

 

Het project dorpsverlichting Brokopondo, een samenwerking tussen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het Rosebel Community Fonds (RCF) is van start gegaan. De kick- off heeft plaatsgevonden op donderdag 15 juli 2021 in het dorp nieuw Koffiekamp. Aanwezig waren: NH-minister David Abiamofo, de Voorzitter van het Rosebel Community Fonds, Stephanie van Lobbrecht, Districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en vertegenwoordigers van het traditioneel gezag. Ook waren ter plaatse, functionarissen van de overheid, de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) en IAMGOLD.

Middels het bevestigen van twee straatlampen door NH-minister David Abiamofo en de voorzitter van het RCF, Stephanie van Lobbrecht is de aanzet gegeven tot dorpsverlichting in het district Brokopondo. Dit houdt in, het plaatsen van 1200 straatlampen en 50 stand alone lampen, door zonne- energie aangedreven. 

Volgens minister David Abiamofo hebben ook de dorpen in het binnenland van Suriname recht op verlichting. Het streven van de regering van Suriname is om heel Suriname vóór het jaar 2024 van elektriciteit te voorzien, hier wordt hard aan gewerkt. Het ministerie van NH en IAMGOLD hebben elkaar dan ook gevonden in deze public- private samenwerking.

Stephanie van Lobbrecht benadrukt dat het traject voor samenwerking is ingezet met als doel, een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van het district Brokopondo. Van Lobbrecht geeft aan de lokale gemeenschap mee, de te plaatsen straatlampen te zien in het licht van gemeenschapsontwikkeling en capaciteitsversterking.

Het project dorpsverlichting Brokopondo vloeit voort uit de eerste financieringsovereenkomst, ondertekend op 15 februari 2021 door minister David Abiamofo en Country Director van IAMGOLD, Sharmila Jadnanansing. Het project is geraamd op USD 163.000, waarvan de bijdrage van de overheid USD 20.000 is. De overige twee ondertekende protocollen behelzen projecten in het Boven- Saramacca -, Matawai gebied voor de verbetering van de energie- en watervoorziening.