Regering ondertekent financieringsovereenkomsten met Rosebel Community Fund

Regering ondertekent financieringsovereenkomsten met Rosebel Community Fund

17-02-2021

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zal in gemeenschappelijk overleg met het Rosebel Community Development Fonds (RCF)  van  IAMGOLD drie projecten uitvoeren in de districten, Brokopondo en Sipaliwini. In dit verband zijn er op 15 februari 2021 drie financieringsovereenkomsten getekend. De ondertekening vond plaats tussen de overheid, vertegenwoordigd door de minister van NH, David Abiamofo, de Country Director van IAMGOLD, Sharmila Jadnanansing, Jerry Finisie, manager van het RCF en IAMGOLD Vice President International Operations, Gilles Ferlatte.  Verder hebben ondertekend, de Districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en Edson Tweeling, hoofd kapitein van het Pikin Saramacca gebied.   

 Met de ondertekening van de eerste overeenkomst, zal een aanvang worden gemaakt met het dorpsverlichtingsproject te Brokopondo. Hierdoor zal zorg gedragen worden voor optimale straatverlichting middels het plaatsen van extra straatverlichtingspunten. Ook zullen er op cruciale plekken zoals bij gemeenschapscentra, scholen en aanmeersteigers lichtpunten die op zonne-energie werken, worden geplaatst. Conform het reeds bestaande EBS- netwerk en de vereisten, zullen er LED-lampen worden aangesloten.

Ook de dorpen Njun Jacobkondre, Baling, Bilawatra en Mi Sa Libi te Pikin Saramacca, Sipaliwini zullen optimaal van elektriciteit worden voorzien. In dit kader zal ten behoeve van de dorpen een generator met ruime capaciteit worden aangeschaft.  Verder zullen de dorpen duurzaam van water worden voorzien. Dit, middels het plaatsen van waterzuiveringsinstallaties door zonne-energie aangedreven. In dit verband zullen er extra leidingen worden aangelegd en tappunten worden geplaatst.    De opkomst zijnde uitbreiding van het elektriciteitsnet en het waterdistributienetwerk vloeit voort uit de overige twee overeenkomsten die door de partners is gesloten.

De projecten zijn het resultaat van de inzichten, verkregen uit diverse community meetings tussen het Rosebel Community Development Fund en de leefgemeenschappen. Ook de gehouden Gran-Krutu van 10 oktober 2020 te Pusugrunu met de Regering heeft hierin bijgedragen. Ofschoon het RFC de zorg draagt voor het benodigde materieel, zal het ministerie van NH onder andere   middels technische bijstand zoal het duurzaam aanleggen van het water- en elektriciteitsnetwerk en transport haar bijdrage leveren. De projecten die voortvloeien uit deze publiek- private samenwerking zullen rond het derde kwartaal van dit jaar, 2021 zijn afgerond.