NH werkt aan opzet intersectoraal WASH/WRM coördinatie platform

NH werkt aan opzet intersectoraal WASH/WRM coördinatie platform

16-11-2021

Het directoraat Water heeft in samenwerking met de UNICEF een ' WASH/ WRM Workshop for key (Technical) Policy Makers' gehouden. Dit vond plaats op 15 november 2021. 

Het doel is om een terms of reference op te stellen inzake de opzet van een intersectoraal WASH/coördinatie platform alsook de oprichting ervan. Aan deze activiteit hebben technische deskundigen en sleutelfiguren uit de watersector deelgenomen.