NH naar Krutu Nieuw Koffiekamp

NH naar Krutu Nieuw Koffiekamp

06-09-2021

Een delegatie bestaande uit onder andere de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) David Abiamofo, de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gracia Emanuel,  de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon hebben het dorp Nieuw Koffiekamp aangedaan om aldaar een Krutu bij te wonen. Tijdens deze krutu is de delegatie samen met het traditioneel gezag van Nieuw Koffiekamp, nagegaan welke oplossingsmogelijkheden er zijn voor de ‘goudwinningsproblematiek’. Volgens de autoriteiten is het van eminent belang samen te bundelen en van gedachten te wisselen om zodoende met een oplossing te komen, omdat je met communicatie veel meer bereikt. In dat kader was de Community, Engagement & Development ( C,E & D) unit onder leiding van Drs. Fidelia Graand- Galon ook aanwezig. Deze unit werkt vanuit de FPIC (Free, Prior and Informed Consent ) principe.

Naar zeggen van de NH minister is de unit, de belangrijkste afdeling van het ministerie, vanwege zijn verantwoordelijkheid op het gebied van mijnbouw en de vele problemen die zich binnen dit gebied voordoen. “Om zulke conflicten op te lossen is het goed deze afdeling te implementeren en zaken via een andere bril, beleidskader, te bekijken. Deze zullen middels FPIC oplossingsgericht worden aangepakt”, onderstreept hij tijdens de Krutu.

Voorts stelt Abiamofo dat het belangrijk is te evalueren wat het traditioneel gezag, de DC en lokale belanghebbenden vinden van de overeenkomst, wat de partijen vinden van Kamp Mining NV, en als zij akkoord gaan met de verlenging, voordat de overheid overgaat tot het tekenen van de overeenkomst. Nadat het voorwerk volgens de nieuwe procedures van het ministerie is geschied, onder andere een Krutu met het traditioneel gezag en de bevolking van het dorp, vervolgens verslag aan de regering en machtiging, dan kunnen verdere beslissingen worden genomen betreft verlenging van de overeenkomst.

Tenslotte kregen dorpsbewoners de gelegenheid hun misnoegen te uiten ten aanzien van de multinationals die dichtbij van het dorp aan goudwinning doen en wat hun verwachtingen en wensen zijn qua verdere ontwikkeling van het gebied.