EAS geeft toelichting op de kostprijs van stroom

EAS geeft toelichting op de kostprijs van stroom

15-12-2021

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) heeft kennis genomen van de discussie rondom de kostprijs van elektriciteit in relatie tot het HPSG (Hybrid Power System Group) project. De EAS constateert dat in deze discussie veelal incorrecte bedragen en berekeningen worden gepresenteerd.

De EAS is belast met het toezicht op de uitvoering van de Elektriciteitswet 2016. Hieronder valt ook het bepalen van de kostprijs van elektriciteit in het kader van de stroomtarieven. De EAS maakt daartoe gebruik van een specifiek ontwikkeld financieel-technisch rekenmodel. Dit model is gebaseerd op de internationale best practices op het gebied van kostprijsbepaling in de energiesector.

De autoriteit heeft gemeend in het kader van een transparante discussie meer inzicht te geven in de kostenopbouw van elektriciteit, gebaseerd op de door haar vastgestelde en geanalyseerde data.

Tabel 1: Kostprijs berekening. Noot: opwekkingsprijzen zijn inclusief de kosten van netverliezen, er is gebruik gemaakt van de actuele parameters. Olieprijs: 70 USD per barrel (december 2021).

 

All-in kosten (mln SRD)

Energie (MWh)

Kostprijs (SRD/kWh)

Kostprijs

(USD/kWh)

Opwekking EBS - thermisch (Paramaribo)

                  1,016

         333,891

                           3.04

                  0.1416

Opwekking EBS - thermisch (Districten)

                     157

           31,029

                           5.05

                  0.2350

Inkoop SPCS- hydro (Paramaribo)

                     463

         970,341

                           0.48

0.0222

Inkoop SPCS- thermisch (Paramaribo)

                     907

         216,184

                           4.19

                  0.1951

Subtotaal Productie

                  2,543

     1,551,445

                           1.64

                    0.0762

Subtotaal Netwerk

                     704

     1,551,445

                           0.45

                    0.0211

Integrale Kostprijs

                  3,247

     1,551,445

                           2.09

                    0.0973

De integrale kostprijs bestaat uit de productiekosten en de netwerkkosten. De productiekosten zijn onderverdeeld in eigen thermische opwekking door EBS en inkoop van energie (hydro en thermisch) bij SPCS.  De gemiddelde productieprijs wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van deze componenten. De kosten van thermische opwekking liggen zoals is te zien boven de 14 USDcent per kWh. Doordat hydro energie aan de andere kant een stuk goedkoper is, vallen de gemiddelde productiekosten iets lager uit, namelijk ongeveer 8 USDcent per kWh.

De integrale kostprijs is gelijk aan 9.73 USDcent per kWh zijnde de som van productie en netwerk. Merk op dat het huidige stroomtarief op basis van de huidige koers omgerekend 6.8 USDcent per kWh bedraagt. Voorts is het uiteindelijk tarief lager als gevolg van de subsidie (S.B. 2016 no. 42, Besluit Subjectsubsidie Elektriciteit 2021 artikel 3) die door de overheid wordt gegeven in de vorm van een vast kortingsbedrag op de maandrekening.

In de discussies is de vraag gerezen of een inkoopprijs van energie van 11 USDcent per kWh al dan niet economisch verantwoord zou zijn. Om dit te beantwoorden dient deze prijs te worden vergeleken met de kostprijs van thermische energie in Paramaribo. Als een nieuwe vorm van opwekking wordt geïntroduceerd, dan zal deze de (toekomstige) thermische opwekking vervangen. Dit is economisch aantrekkelijk indien de prijs van deze technologie lager is dan de kostprijs van thermische energie.

De kostprijs van thermische productie bedraagt 14.16 USDcent (EBS centrale), respectievelijk 19.51 USDcent (SPCS centrale). Dit betekent dat de prijs van 11 USDcent lager ligt en dus voordeliger is. Berekend kan worden dat dit neerkomt op een kostenbesparing van circa 2.76 miljoen USD per jaar.

Kosten (mln SRD)

Inkoop

Brandstof

Personeel

Overige

T&D

Afschrijvingen

Kapitaalkosten

All-in kosten

Opwekking EBS - thermisch (Paramaribo)

 

                 899

                              60

                        14

                    -  

                             27

                            17

                 1,016

Opwekking EBS - thermisch (Districten)

 

                 140

                                 7

                          2

                    -  

                               7

                              2

                     157

Inkoop SPCS- hydro (Paramaribo)

                     463

 

                               -  

 

                    -  

                              -  

                             -  

                     463

Inkoop SPCS- thermisch (Paramaribo)

                     907

 

                               -  

 

                    -  

                              -  

                             -  

                     907

Netwerk (landelijk)

 

 

                            266

                      152

                 179

                             34

                            74

                     704

Totaal

                  1,370

              1,039

                            333

                      167

                 179

                             67

                            92

                 3,247

Tabel 2: Gedetailleerde kostenopbouw

De EAS doet een beroep op een ieder om zich te allen tijde correct te laten informeren en hoopt in deze discussie het inzicht te hebben geven in de kostenopbouw van elektriciteit, alsook de nodige verduidelijking te hebben gebracht in de wijze van berekening van de kostprijs van de elektriciteitstarieven.