Directeur CI- Suriname brengt kennismakingsbezoek aan minister David Abiamofo

Directeur CI- Suriname brengt kennismakingsbezoek aan minister David Abiamofo

20-02-2021

De directeur van Conservation International (CI) Suriname, John Goedschalk, was op kennismakingsbezoek bij de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo. Het bezoek is afgelegd op donderdag 18 februari 2021.
Bij dit bezoek werd er van gedachten gewisseld over de mogelijke raakvlakken en samenwerkingsgebieden tussen CI- Suriname en het ministerie van NH. De Natuurbeschermingsorganisatie, CI-Suriname toonde haar bereidheid voor ondersteuning van het ministerie op zowel technisch als financieel vlak inzake hernieuwbare energie, water en mijnbouw.
In het gesprek werd verder ook stilgestaan bij onderwerpen zoals de introductie van carbon taxes, de transitie naar duurzame energiebronnen als alternatieve keus voor hydro-energie. Voor wat betreft de mijnbouw sector ziet CI-Suriname ook mogelijkheden voor partnerschappen met het ministerie op het gebied van alternative livelihoods, die op lang termijn mede zullen helpen bijdragen aan de ordening in de kleinschalige goudsector.