Commissie Grondenrechten bezoekt minister David Abiamofo

Commissie Grondenrechten bezoekt minister David Abiamofo

25-02-2021

De Commissie Grondenrechten heeft aan minister Abiamofo een kennismakingsbezoek gebracht. Dit bezoek vond plaats op woensdag 25 februari 2021.

Tijdens dit kennismakingsbezoek is door de voorzitter, Patricia Meulenhof, een uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden van de commissie en hun voorgenomen plan van aanpak. De bescherming van de woon- en leefgemeenschappen van de tribale en in stamverbandlevenden gemeenschappen staat daarbij centraal.

Ook is ingegaan op de raakvlakken van de commissie en het werkgebied van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Volgens minister David Abiamofo is er sprake van vele conflict situaties tussen leefgemeenschappen en concessie houders. De NH-bewindsman stelt dat het daarom van bijzonder belang is dat er nauwgezet gekeken wordt naar de bescherming van de woon en leefgemeenschappen in relatie tot de mijnbouw. In het verlengde hiervan heeft het ministerie dan ook de afdeling Community Development and Engagement in het leven geroepen. Het doel van de afdeling is erop gericht om in het proces van voorbereiding bij uit te geven concessies, de tribale en in stamverband levenden gemeenschappen te betrekken. Dit, conform de Free Prior and Informed consent (FPIC)- regels.  Minister Abiamofo deed de toezegging, waar nodig de commissie te ondersteunen met kennis en expertise.