Ceremoniële oplevering waterproductiestations te Pikin Santi en Wan Hati

Ceremoniële oplevering waterproductiestations te Pikin Santi en Wan Hati

01-04-2021

Het beleid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is erop gericht om de totale samenleving te voorzien van veilig en gezond drinkwater. Het ministerie timmert hard aan de weg om alle delen van het binnenland die schoon drinkwater ontberen, daarin te voorzien. Zo heeft op donderdag 1 april 2021 een regeringsdelegatie onder leiding van de Vice-President, Z.E. Ronnie Brunswijk, de dorpen Pikin Santi en Wan Hati aangedaan, om aldaar de ceremoniële ingebruikname van de waterproductiestations te verrichten. De delegatie bestond verder uit de NH- minister, David Abiamofo, de voorzitter van de DNA, Marinus Bee, en de SWM-directeur, Marlon Oosterling.

Op Pikin Santi hebben de basja’s en dorpshoofden de komst van de delegatie en de drinkwatervoorziening als zeer positief ervaren en benadrukten daarbij het belang en de waarde van water. Te Wan Hati is dit heugelijk feit gekenmerkt als de start van de wederopbouw van hun gebied. De komst van de waterproductiestations zal meerdere positieve ontwikkelingen opgang brengen. Als zorgpunt haalde de gemeenschap aan de toegankelijkheid naar het gebied en vroegen daarbij aan de regering om ook de asfaltering  van de weg naar Wan Hati als aandachtspunt mee te nemen.

Minister Abiamofo deed een beroep op de dorpsbewoners om hun gedeelde verantwoordelijkheid te kennen en dus zorgvuldig en zuinig om te gaan met het drinkwater dat ze nu uit de kraan krijgen. De bewindsman is de totale regeringsdelegatie zeer erkentelijk voor het bijzonder werk dat zij als team verzet hebben ter verwezenlijking van het uitgezette ontwikkelingsbeleid van de regering. De projecten zijn in november 2020 hervat en in april 2021 opgeleverd.