Ondernemers Nieuw Koffiekamp tekenen overeenkomsten met IAMGOLD

Ondernemers Nieuw Koffiekamp tekenen overeenkomsten met IAMGOLD

23-01-2020

Ter ondersteuning van de ondernemers in het district Brokopondo, zijn er twee protocollen getekend. De ondertekening geschiedde tussen de overheid, vertegenwoordigt door de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Regionale Ontwikkeling, het traditioneel gezag, Rosebel Gold Mine - IAMGOLD, en de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa en Kamp Mining. Dit vond plaats op vrijdag 17 januari 2020.

Met de ondertekening van de 2 overeenkomsten genaamd, het Roma East Pit- protocol en het ETR-Area protocol, mogen de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, hun werkzaamheden verrichten in de toegewezen gebieden van Rosebel Gold Mine - IAMGOLD. De minister van NH, Sergio Akiemboto, omschreef de ondertekening van de protocollen als een heugelijk en zeer bijzonder moment. ‘Heel belangrijk is het om aan te geven dat het waarschijnlijk een unicum is, dat een multinational die bezig is met goudwinningsactiviteiten en de rechten heeft, het toch wel belangrijk vindt om een andere partij de ruimte te bieden om op haar terrein te mijnen. Het is een effort van het bedrijf, maar ook dat stukje vertrouwen dat gekweekt is om samen te werken. Er is heel hard gewerkt! Iedereen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit moment en dat we het kunnen afsluiten met de ondertekening van deze contracten is heel bijzonder’, geeft de bewindsman aan.

Akiemboto sprak ook de hoop uit over hoe hij de opgebouwde relaties in de toekomst tegemoet ziet. ‘Ik denk dat het gaat om een relatie die een stevige basis heeft gehad, die moet worden omgezet in duurzaamheid, wederzijds vertrouwen en respect om er het maximale voordeel uit te halen’, legt de NH-topman uit. Verder concludeert de NH-bewindsman dat met de bekroning van de ondertekening de wijze van communiceren op een ander niveau is gebracht. ‘We zijn niet meer op het niveau van al die jaren waarbij er spanningen waren. We moeten niet meer terugvallen. Die momenten zijn er geweest om de relatie die er is te verstevigen en iedereen vanuit een bepaalde ervaring een veerkracht te geven om op te staan en aan te geven dat we voor vooruitgang en rust gaan’, stelt Akiemboto.

In de protocollen zijn afspraken vastgelegd alsook de voorwaarden waaraan partijen zich moeten houden zoals veiligheids- en milieuvoorschriften. Verder moet er met een deel van de gegenereerde inkomsten uit de goudwinningsactiviteiten een bijdrage geleverd worden aan de gemeenschapsontwikkelingsprojecten te Nieuw Koffiekamp. De ondertekening van de protocollen vormt een belangrijke basis voor de ordening van de goudsector in dat gebied. Het Roma East Pit-  Protocol is met een jaar verlengd, terwijl het ETR- protocol twee jaar geldig is.