NH treft voorbereiding opzet waterdistributienetwerk te Boslanti

NH treft voorbereiding opzet waterdistributienetwerk te Boslanti

09-10-2020

Vertegenwoordigers van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het Belgisch bedrijf, BOSAQ, hebben een veldbezoek gebracht aan het dorp Boslanti in het Boven-Saramacca gebied. Het bezoek is afgelegd om de voorbereidingen voor de aanleg van het waterdistributienetwerk met de gemeenschap van Boslanti te bespreken. Dit vond plaats van 25 tot en met 26 september 2020.

 Tijdens dit bezoek zijn de technische aspecten belicht ten einde te komen tot een adequate installatie voor de watervoorziening. Op strategisch wijze is de locatie voor het te plaatsen waterzuiveringssysteem bepaald en is een calculatie gemaakt van het aantal huishoudens dat op het distributienetwerk zal worden aangesloten. Thans is de betrokken organisatie BOSAQ, die gespecialiseerd is in oppervlakte waterzuivering en bronwaterzuivering, druk doende het systeem te operationaliseren.

De activiteiten zullen in samenspraak met de locals worden uitgevoerd. In dit verband deed de dorpsgemeenschap de toezegging haar bijdrage te leveren in de vorm van mankracht voor de bouw van de fundering van het waterzuiveringssysteem. Ook  zullen de nodige bouwmaterialen zoals hout, zand en grind door de lokale gemeenschap worden aangeleverd. Het bezoek aan Boslanti is gebracht naar aanleiding van de gemaakte afspraken tijdens het multidisciplinair werkbezoek van 10 tot en met 13 september jongstleden. De minister van NH, David Abiamofo, verzekerde de bevolking van Boslanti er werk van te maken dat de drinkwaterproblematiek spoedig wordt aangepakt.