NH traint personeel in digitalisering personeelsbestand

NH traint personeel in digitalisering personeelsbestand

04-02-2020

Medewerkers van de diverse secties van de afdeling Personeelszaken (PZ) op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, worden getraind in het digitaal verwerken van de personeelsadministratie. Met het verzorgen van de eerste training, “Het Digitaliseren van de Personeelsadministratie”, wordt het personeel de tools aangereikt om de presentielijsten, ziektedagen en verloven digitaal te administreren. De training ging van start op 24 januari 2020.

Deze nieuwe methode zal erin moeten resulteren dat met een druk op de knop de informatie van elk personeelslid inzichtelijk wordt gemaakt. Een belangrijke voorwaarde die gepaard gaat met de implementatie van deze vernieuwde aanpak, is dat er onderling een goede samenwerking moet zijn tussen de verschillende PZ-secties.

Het ligt in het vooruitzicht dat de verschillende secties zich niet alleen zullen bezighouden met de personeelsadministratie, maar ook getraind zullen worden om het echte personele werk te doen.

Dit houdt in dat de medewerkers de skills bijgebracht zal worden om onder andere: raadsvoorstellen op te maken, beschikkingen en resoluties op te stellen alsook het aanschrijven van de personeelsleden die zich niet houden aan de Personeelswet. Dit programma wordt geïntroduceerd om de personeelsadministratie effectief en efficiënt bij te houden.