NH-medewerkers volgen ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’

NH-medewerkers volgen ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’

10-02-2020

Met de uitvoering van het ‘Caribbean Energy Statistics Capacity Enhancement Project’ streeft OLADE ernaar om de kwaliteit van de energie-informatie te verhogen en de verspreiding in de regio te optimaliseren. Op deze manier wordt getracht de beschikbaarheid van de geharmoniseerde energiestatistieken te bevorderen conform de internationale normen.
In dit verband hebben de beleidsmedewerkers van de energie groep de cursus, ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’, op 30 en 31 januari 2020 gevolgd.

De training is verzorgd door het technisch team van OLADE, bestaande uit Valeria Balseca en David Delgado. Tijdens de cursus is het personeel onderwezen over de inhoud van de nieuwe geharmoniseerde methodiek OLADE - IRES (International Recommendations on Energy Statistics) voor het beheer van energiestatistieken en de constructie van de BEN (Balance Energetico Nacional) . Deze training definieerde ook de functionele vereisten voor het Energie-informatiesysteem van Suriname, dat binnenkort zal worden geïmplementeerd. In het verschiet ligt dat er vervolgtrainingen verzorgd zullen worden met als doel de cursisten te voorzien van hulpmiddelen voor energieplanning en prospectieve scenario's.