Minister David Abiamofo warm onthaald op NH

Minister David Abiamofo warm onthaald op NH

17-07-2020

‘Ik wil op de eerste plaats het management en personeel van het ministerie bedanken voor de warme ontvangst. Ik ben binnengekomen en ik voel me gelijk thuis’, gaf minister Abiamofo aan. De nieuwbakkenminister bedankte ex- minister, Sergio Akiemboto, voor de verzette werkzaamheden en vroeg aan het personeel om de motivatie erin te houden. ‘Ik ga er vanuit dat er hard gewerkt is en dat er op dit ministerie goed gemotiveerde medewerkers tewerkgesteld zijn. Deze motivatie moet u vasthouden. Dit zal de job op het ministerie vergemakkelijken’, benadrukte de minister. Verder gaf Abiamofo aan, het algemeen belang wat ook het basisuitgangspunt van de regering is hoog in het vaandel te dragen. ‘ Daarom gaan wij niets doen op het departement dat het algemeen belang niet dient’, gaf de minister herhaaldelijk aan.

Ex- minister Akiemboto gaf aan het ministerie trots over te dragen en dankte de directie en het overig personeel voor de ondersteuning aan hem geboden. Ook drukte hij het personeel op het hart, de werkzaamheden slagvaardig voort te zetten. Voorafgaand aan de ceremoniële overdracht werd door algemeen directeur Dave Abeleven een presentatie gehouden. Dit, ter oriëntatie en het verschaffen van inzichten in de organisatiestructuur van het ministerie, de beleidsgebieden en de verworvenheden.