Minister Abiamofo belegt vergadering met Makamboa en Kamp Mining

Minister Abiamofo belegt vergadering met Makamboa en Kamp Mining

23-09-2020

De minister van NH, David Abiamofo, heeft een vergadering belegd met de goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa en Kamp Mining. De samenkomst is gehouden op 1 september 2020.

Tijdens de bijeenkomst heeft de bewindsman kennis gemaakt met de goudzoekers en zich breedvoerig laten informeren over de knelpunten waarmee zij te maken hebben bij de uitoefening van de kleinschalige goudwinning. Ook  zijn de diverse protocollen besproken die getekend zijn tussen de overheid, Rosebel Gold Mine-IAMGOLD, het traditioneel gezag en Makamboa en Kamp Mining.

Abiamofo benadrukte dat alleen door goed met elkaar te communiceren partijen tot een oplossing kunnen geraken. Een belangrijk aspect daarbij is, dat de betrokkenheid  met alle relevante stakeholders op gang gebracht moet worden . In dit verband zal volgens de nieuwe organisatiestructuur van het ministerie, Community Engagement and Development, geïmplementeerd worden. In het vooruitzicht ligt dat er meerdere vergaderingen belegd zullen worden om de problemen op een contructieve manier aan te kunnen pakken.