Medewerkers Juridische Zaken verzorgen presentatie concept Waterwetten

Medewerkers Juridische Zaken verzorgen presentatie concept Waterwetten

15-12-2020
De medewerkers van de afdeling Juridische Zaken hebben een presentatie verzorgd voor minister Abiamofo, zijn directieteam en beleidsmedewerkers op het gebied van Water. Dit vond plaats op 15 december 2020.
In opdracht van de bewindsman moesten de waterwetten gescreend en getoetst worden. De screening en toetsing is gedaan aan de hand van de recente beleidsdocumenten. De aanwezigen zijn omstandig geïnformeerd geworden over de ontstaanswijze en de inhoud van de Waterwetten in relatie tot het waterbeleid. De presentatie is beëindigd met de bevindingen en adviezen aan minister en zijn directieteam.