Kennismakingsbezoek Goejaba en Pikin Slee

Kennismakingsbezoek Goejaba en Pikin Slee

27-04-2020

Kennismakingsbezoek Goejaba en Pikin Slee

In verband met de uitvoering het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, is een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hupbronnen afgereisd naar de dorpen, Goejaba en Pikin Slee, in het district Sipaliwini. Het bezoek is afgelegd om kennis te maken met het traditioneel gezag en het voorlichtingsteam te introduceren.  

Dit vond plaats op donderdag 9 april 2020.

De delegatie werd geleid door Siegfried Forster, hoofd Dienst Electrificatie Voorziening ( DEV). Het team bestond verder uit :  de onderdirecteur  Administratieve Diensten, Vanessa Bidesie, beleidsadviseur, Soulamy Laurens, coördinator Straatverlichting , Walter Brei, een vertegenwoordiger van N.V. AMPS Power Solution en medewerkers van DEV en de afdeling Voorlichting.

 Awareness campagne

Tijdens dit bezoek is er een krutu belegd met de leiders van beide leefgemeenschappen. Er is onder andere gesproken over de status van het zonne-energieproject en de op te starten awareness campagne. Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden onafgebroken uit te kunnen voeren.

Het project wordt in samenwerking met het bedrijf, Power China en DEV uitgevoerd. Om uitvoering te geven aan dit project heeft minister Sergio Akiemboto op 13 september 2019 een overeenkomst getekend met Power China. De implementatie van een volledig hybride systeem met zonnepanelen moet erin resulteren dat de dorpen, Goejaba en Pikin Slee, 1x24 uur van stroom voorzien zullen worden.