Implementatie IWRM

Implementatie IWRM

06-04-2020

Water, één van de beleidsgebieden van het ministerie van NH.
Het afgelopen jaar zijn op dit vlak diverse activiteiten ontplooid.
Een hiervan, is de afronding van het ‘project Capacity Building for Integrated Water Resource Management’ (IWRM). Dit project is afgesloten met de uitreiking van het ‘Comprehensive report’. Dit verslag zal als leidraad gebruikt worden voor de opzet van het integraal waterbeheersysteem, het IWRM, in ons land.

Het ministerie is samen met de relevante stakeholders druk bezig geweest om de laatste hand te leggen op de herformulering van de 4 waterwetten. Het betreft het wetsontwerp ‘Toezicht Drinkwaterkwaliteit’, het wetsontwerp ‘Grondwaterwet’, het wetsontwerp ‘Grondwaterbeschermingsgebieden’ en het wetsontwerp ‘Waterautoriteit Suriname’.

Met de toetreding tot de Global Water Partnership kan Suriname hulp krijgen bij de invoering van het integraal waterbeheersysteem. Ons land is op 24 april 2018 lid geworden van deze organisatie.

De goedkeuring van de 4 waterwetten en het ‘Comprehensive Rapport’, zullen een belangrijke basis vormen voor de verdere ontwikkeling van het integraal waterbeheersysteem in Suriname.