Formulering beleid geschiedt op democratische manier

Formulering beleid geschiedt op democratische manier

21-08-2020

Minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen maakt zich sterk om democratisch beleid te voeren. Het streven van de bewindsman is om het ministerie op een responsieve en stakeholder gerichte manier te leiden waarbij de betrokkenheid hoog wordt gedragen.

Volgens Abiamofo dienen stakeholders te allen tijde betrokken te zijn bij de beleidsprocessen. “De stakeholders moeten co-producenten worden van het beleid”, zegt de NH-minister.  In dat verband zal er niet slechts vanuit achter het bureau gewerkt worden. Abiamofo geeft verder aan dat de basiseigenschappen bij de formulering van het uit te voeren beleid: integriteit, transparantie, communicatie, overleg en consensus zijn.

Om intern invulling te geven aan de formulering van het democratisch beleid, maakt Abiamofo op een zeer interactieve manier kennis met de directie, het middenmanagement en het uitvoerend personeel. Met deze vernieuwde plan van aanpak worden er presentaties verzorgd door de dienst- en afdelingshoofden. De bewindsman tracht op deze wijze de verbondenheid op gang te brengen alsook de veranderde beleidsinzichten met de medewerkers te delen.