Delegatie Newmont Suriname brengt bezoek aan minister David Abiamofo

Delegatie Newmont Suriname brengt bezoek aan minister David Abiamofo

21-12-2020

Eerder in deze maand bracht een delegatie van Newmont bestaande uit Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations, Marja Vos, Legal Affairs Manager en Winston Wielson, ASM Chief een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo. Het karakter van dit bezoek was een formele kennismaking van de Sr. Director met de minister van NH. Bij deze ontmoeting werden enkele belangrijke aandachtspunten besproken waaronder de opslag van ammoniumnitraat, het Community Development Fund (“CDF”) en het beleid en aanpak van Newmont met betrekking tot kleinschalige goudwinning.

Aan de bewindsman werd er een korte uiteenzetting geven over de aan de Uraniumstraat opgeslagen hoeveelheid ammoniumnitraat. Deze voorraad is inmiddels verwijderd en overgebracht naar een in het bos afgelegen bergplek binnen het Merian exploitatiegebied. Dit proces heeft in samenspraak met de Presidentiele Werkgroep ‘Inventarisatie, Advies en Optreden omtrent ontplofbare en/of gevaarlijke stoffen’ plaatsgevonden.

Bij het Community Development Fund (“CDF”) is er sinds vorige maand een vrijwel nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur zal een herstart maken zodat er nieuwe projecten met een duurzaam karakter kunnen worden geïdentificeerd en uitgevoerd ten behoeve van de Pamaka gemeenschap.

Verder is ingegaan op de aanpak van de kleinschalige goudwinning rondom de Merian operatie. Newmont zet zich ervoor in om een gewaardeerde partner in deze kwestie te zijn. Newmont zal zich in het algemeen blijven inspannen voor de veiligheid en het welzijn van deze stakeholders, met inachtneming van milieubeschermende standaarden en regels. In dit kader wordt ook het traject ‘alternative livelihood’ uitgevoerd. Gouddelvers worden door deelname aan een ontwikkelingsprogramma in de gelegenheid gesteld om de transitie te doen naar alternatieve economische activiteiten om zodoende hun levensonderhoud te kunnen continueren.

Minister David Abiamofo blikte terug op een productieve ontmoeting en onderstreepte het belang van het onderhouden van duurzame relaties met Newmont. Voor het ministerie is de betrokkenheid van alle relevante actoren een essentieel onderdeel bij de besluitvorming. Tot slot gaf de bewindsman aan dat het ministerie de nodige ondersteuning zal geven aan het bedrijf en bereid is om mee te denken bij nieuwe investeringen door Newmont in Suriname.