Abiamofo spreekt leerlingen MULO Latour 1 toe

Abiamofo spreekt leerlingen MULO Latour 1 toe

10-10-2020

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, had het voorrecht de leerlingen van MULO Latour 1 toe te spreken. De toespraak is gehouden op 1 oktober 2020 voor de leerlingen van het laatste leerjaar. Voor de bewindsman was het toespreken van de leerlingen een zeer bewogen moment, gezien het feit dat hij zelf leerling is geweest van deze onderwijsinstelling en daar zijn VOJ-diploma in de wacht sleepte.

Op een zeer luchtige en interactieve manier heeft Abiamofo de boodschap door gecommuniceerd naar de leerlingen. Heel belangrijk voor de bewindsman was om de leerlingen ervan bewust te maken dat educatie cruciaal is voor hun toekomst. Om het gestelde doel te bereiken, gaf hij een korte uiteenzetting van zijn schoolcarrière en werkloopbaan.

De NH-topman moedigde de leerlingen aan zich niet te laten leiden door de moeilijke omstandigheden om hun diploma te behalen. Ook stak de bewindsman de tieners een riem onder het hart zich niet te laten beïnvloeden door negatief ingestelde vrienden. 

Abiamofo maakte eveneens gebruik van de gelegenheid om een laptop te schenken aan de school, die overhandigd is aan directeur, Achelita Ramlagan. Vanwege de COVID-19 maatregelen waren alleen de examenklassers aanwezig op de eerste schooldag.