Minister Akiemboto en stakeholders mijnbouwsector delen hun gezamenlijke visie

Minister Akiemboto en stakeholders mijnbouwsector delen hun gezamenlijke visie

17-06-2019

Minister Sergio Akiemboto heeft op woensdag 12 juni 2019 vertegenwoordigers van de sectie Mijnbouw van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven ontvangen op het Ministerie. De bewindsman stelde dat er geen wielen opnieuw uitgevonden hoeven te worden, maar dat we ons voordeel kunnen opdoen met en tijd kunnen besparen door mede gebruik te maken van bestaande wet, regelgeving en structuren die goed werken in andere landen en deze aanpassen naar de Surinaamse omstandigheden. Minister Akiemboto doelde hiermee onder andere op de noodzaak van het komen tot een herziene Mijnbouw-decreet voor Suriname. Albert Ramdin, senior director van New Mount Suriname, bevestigde deze insteek vanuit de NH Minister en sprak zijn waardering hiervoor uit. Om de realisatie van deze wet met de nodige slagvaardigheid te realiseren, heeft de Minister een deskundige commissie samengesteld die zich in de komende periode zal buigen over de totstandkoming van de vernieuwde wet. “ Als Minister van Natuurlijke Hulpbronnen is een van mijn taken om het investeringsklimaat van Suriname te optimaliseren. Het hebben van en Standard Mineral Agreement is daarom geen optie, maar een absolute must”, stelt Minister Akiemboto. Integraal aan de herziening van de mijnbouw wetgeving is het goed om de plaats van de klein-en middenschalige mijnbouw mee te nemen, zodat ook deze op een geordende wijze uitgeoefend wordt. De herziene wet moet zodanig worden voorbereid dat de koppeling met onder andere de nieuwe milieuwet, het grondenrechten en de investeringswet gemaakt kan worden.

“ We kunnen leren na evaluatie van het Roma East protocol en concludereren dat naast onze mijnbouw sector, ook onze toeristensector geen voordeel haalt uit het voortzetten van de huidige werkwijze”, was de opmerking van de vertegenwoordiger van Rosebel Gold Mines. Verder stelt de NH bewindsman dat we als land niet alleen de verantwoordelijkheid hebben om de economie te ontwikkelen, maar ook om te blijven zoeken naar mogelijkheden om duurzame en milieu verantwoorde mijnbouw werkzaamheden uit te voeren, rekening houdend met de natuur en dus met de toekomst van generaties die na ons volgen. Behalve onze goudsector zal er ook de nodige aandacht geschonken worden aan een andere natuurlijke hulpbronnen welke ons land rijk is, zoals diamanten en andere mineralen. Michiel Raavenberg, aanwezig als afgevaardigde namens Rosebel Goldmines gaf aan dat de DNA het Kimberley Process reeds goedgekeurd heeft. Het Ministerie van NH zal vervolg geven aan dit proces door haar questionnaire in te dienen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanuit de directeur van de VSB, dhr, Steven Mac Andrew, werd dank uitgesproken over de visie van Minister Akiemboto. De behoefte aan constructieve en periodieke dialogen tussen het bedrijfsleven en de overheid is groot, maar zeker ook noodzakelijk om de gezamenlijke visie gestalte te geven. Mac Andrew heeft er vertrouwen in dat met de huidige ingeslagen weg het bedrijfsleven aangemoedigd is om haar volle ondersteuning te bieden aan het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Minister Akiemboto dankt de delegatie voor het toegezegde vertrouwen en ondersteuning en benadrukt dat dit belangrijk is, omdat er veel gedaan moet worden binnen een kort tijdsbestek. De Minister zal ook de overige stakeholders op een ander moment uitnodigen voor een nadere kennismaking. De vrucht van de toekomst moet reeds in het heden als zaad geplant worden.