Minister Akiemboto brengt werkbezoek aan Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD)

Minister Akiemboto brengt werkbezoek aan Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD)

28-06-2019

In het kader van de kennismakingsronde welke de minister nu aan het maken is, is de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) op woensdag 19 juni 2019 door hem bezocht. Tijdens dit bezoek heeft de bewindsman kennis gemaakt met de leiding en de medewerkers van de verschillende afdelingen resorterend onder de GMD. Ook maakte Akiemboto van de gelegenheid gebruik om de voorbereiding van het transformatieproces van GMD naar het Delfstoffen Instituut en het te voeren beleid te delen met het personeel.

Voor de bewindsman is het optimaliseren en moderniseren van deze Dienst één van de hoogste prioriteiten. Mede vanwege de toetreding van Suriname tot EITI, waarbij het voeren van een transparant beleid binnen de mijnbouwsector een belangrijke voorwaarde is, zal het beleid van de GMD hierop toegespitst worden. GMD heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol vervult in het verzamelen, beheren en publiceren van data. De minister heeft zich onder andere tot doel gesteld om het imago van de GMD en haar personeel opieuw te tillen naar een hoger niveau. Het herwinnen van het vertrouwen van stakeholders staat hierbij centraal.  

Om veranderingen door te kunnen voeren, zal het nemen van resolute besluiten niet uitblijven. Het eerste initiatief welke hiertoe is genomen is het herpositioneren van de GMD op de juiste plaats binnen de organisatiestructuur van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Verder zal deze dienst ondersteuning genieten van externe deskundigen welke reeds bekend en betrokken zijn bij de sector.

Om het gestelde doel te bereiken is het personeel de ruimte geboden om hun noden kenbaar te maken alsook hun ervaringen te delen. Er is onder andere gesproken over: de beperkte groeimogelijkheden die het FISO-systeem met zich meebrengt met het noodlottig gevolg dat enkele medewerkers geen aanspraak maken op bevorderingen, met als gevolg het wegtrekken van deskundig kader. Het ministerie doet een beroep op belanghebbende om de nieuwe richting te ondersteunen door zich correct te houden aan de procedure voor het verkrijgen van mijnbouwrechten en te voldoen aan de wettelijk geldende verplichtingen indien men reeds mijnbouwrechten heeft verkregen.