Minister Akiemboto bezoekt de EBS

Minister Akiemboto bezoekt de EBS

21-06-2019

Een delegatie onder leiding van minister Akiemboto heeft op donderdag 13 juni 2019 een bezoek gebracht aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Tijdens deze samenkomst heeft de bewindsman kennis gemaakt met de Raad van Commissarissen( RVC) en de directie. Ook zijn de uitdagingen waarmee de organisatie te kampen heeft, de diverse projecten en de oplossingsmogelijkheden besproken. Voor de bewindsman was het een waargenoegen om dit belangrijk bedrijf aan te doen, gelet op de plaats die de EBS inneemt binnen de maatschappij namelijk, de energievoorziening voor de totale Surinaamse samenleving.  Akiemboto merkte ook op, dat vandaag aan de dag geen enkel land in de wereld zonder beschikbaar, betaalbaar, gegarandeerd energie, ontwikkeling op gang kan brengen.

Volgens de president commissaris, Andoyo Rusland, is het zeer verwonderlijk dat de bewindsman reeds aan het begin van zijn ministerschap besloten heeft om een ontmoeting te hebben met de RvC en de leiding om op deze manier invulling te geven aan het te voeren beleid van de regering om te voorzien in de behoefte  aan energie, gas en elektriciteit. Voor Akiemboto is het meer dan noodzakelijk dat alle betrokken actoren vanaf het begin weten welke richting er opgegaan wordt. In zijn toespraak maakte hij ook kenbaar dat hij staat voor duidelijkheid vanaf het begin, voordat er tastbare stappen ondernomen worden. Vanuit die invalshoek benadrukt de NH-topman dat voor het garanderen van een gezonde samenwerking, de wederzijdse verwachtingen vanaf het begin benoemd moeten worden, rekeninghoudend met de mogelijkheden en de beperkingen. 

Tijdens de meeting is de minister omstandig geïnformeerd over zaken die van nationaal belang zijn zoals: het project Straatverlichting, Energie Autoriteit Suriname (EAS), de Energie Sector Plan, dat er nog niet is, de Gross Rosebel overeenkomsten, de Powerplant Tout Lui Faut  en het Project Pokigron. De Technisch directeur van de EBS, Marcel Eindhoven gaf ook een korte uitleg over de projecten van het Binnenland, die gefinancierd worden  met 2 leningen van de IDB. Het is de bedoeling dat er solar installaties geplaatst worden te Santigron en dat alle dorpen gelegen tussen Powakka en Marshall kreek ook voorzien zullen worden van energie. Eindhoven legde verder uit dat de EBS bezig is met een derde lening ten behoeve van het Project Koina kondre en het  project Moengo en Albina, dat gezamenlijk met de Agence Française de Développement wordt uitgevoerd. Vervolgens lichtte de Financieel directeur, Ismanto Adna, de jaarrekening van 2014 tot en met 2016 toe alsook de informatiestroom naar de samenleving. De kwestie van de begroting  werd eveneens onder de aandacht gebracht van de bewindsman. Er zijn vervolg afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de EBS en Dienst Elektrificatie Voorziening te verbeteren en de brandende zaken verder te bespreken.