Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Ambassadeur Ierland brengt beleefdsheidsbezoek aan minister Akiemboto

Ambassadeur Ierland brengt beleefdsheidsbezoek aan minister Akiemboto

De ambassadeur van Ierland, Seán Hoy, bracht op 20 november 2019 een beleefdheidsbezoek aan minister Sergio Akiemboto.
Ambassadeur Frankrijk bezoekt minister Akiemboto

Ambassadeur Frankrijk bezoekt minister Akiemboto

De ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, heeft op 20 november 2019 een bezoek gebracht aan minister Sergio Akiemboto.
ANA- missie bezoekt Suriname

ANA- missie bezoekt Suriname

Een delegatie van ANA ( Agência Nacional de Águas) heeft in de periode 15-17 oktober 2019 een technisch bezoek gebracht aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).
Hennepteelt een feit

Hennepteelt een feit

Door het ondertekenen van de Memorandum of Understanding (MoU) is de Hennepteelt een feit geworden. Op maandag 26 augustus jongstleden hebben de minister van Natuurlijke Hulpbronnen(NH), Sergio Akiemboto en zijn collega van Volksgezondheid, Antoine Elias,hiervoor een MoU ondertekend. Het doel is om een samenwerking te bewerkstelligen tussen het bedrijf InVitroPlants, resorterende onder Grassalco NV, voor het produceren van cannabis plantjes en zaden die bestemd zullen zijn voor kleine- en middelgrote telers in Suriname.
Goudkwestie Nieuw Koffiekamp rationeel oplossen

Goudkwestie Nieuw Koffiekamp rationeel oplossen

Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen benadrukt dat de vraagstukken of conflictsituaties binnen de goudsector in het dorp Nieuw Koffiekamp rationeel opgelost moeten worden. “Er valt een dode te betreuren, maar we moeten dit moment aangrijpen niet om vijandig te zijn en blijven, maar juist om een bijdrage te leveren aan een duurzame oplossing.” Dit zegt hij naar aanleiding van een overleg dat president Desiré Bouterse het afgelopen weekend heeft gehouden met partijen in verband met recente conflicten in het gouddorp.
Duurzame ontwikkeling jongere generaties binnenland alleen door gezamenlijke inspanningen

Duurzame ontwikkeling jongere generaties binnenland alleen door gezamenlijke inspanningen

Verschillende actoren zijn bij elkaar gekomen om te praten over een oplossing naar aanleiding van het recente incident in het district Brokopondo. Dit initiatief welke vanuit de minister van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH), Sergio Akiemboto, heeft plaatsgevonden was constructief en begripvol te noemen. Ook was zijn collega van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), Stuart Getrouw aangeschoven, evenals vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, Commissie Ordening Goudsector, een Raadsadviseur van het Kabinet van de President, Kapitein van Nieuw Koffiekamp, het bestuur van Makamboa, de voorzitter van Communication Comite Nieuw Koffiekamp en de ondernemers van Nieuw Koffiekamp.
Suriname treft voorbereiding invoering Integrated Water Resource Management

Suriname treft voorbereiding invoering Integrated Water Resource Management

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft in samenwerking met de Stichting Water Forum Suriname (WFS) het project, ‘Capacity Building for Integrated Water Resource Managementʼ (IWRM), uitgevoerd. De uitvoering van het project is in opdracht van de United Nations Development Programme (UNDP) geschied. Binnen dit project is er eerst een situatie analyse studie gedaan, waarna een Action Plan alsook een Monitorings en Evaluatie plan zijn opgesteld, vervat in het ‘Comprehensive Rapport’.
Invoering Hernieuwbare zonne-energie’ voor de leefgemeenschappen in het Binnenland.

Invoering Hernieuwbare zonne-energie’ voor de leefgemeenschappen in het Binnenland.

Een van de hoogste prioriteiten van deze regering is om het Binnenland te voorzien van energie. In het kader hiervan is er een delegatie onder leiding van de minister van NH, Sergio Akiemboto op 17 en 18 juli 2019 afgereisd naar de dorpen, Pelelu Tepu en Coeroeni, het Zuid-Westen van het district Sipaliwini. Dit bezoek is gebracht in verband met de uitvoering van het project Hernieuwbare zonne-energie’ voor de leefgemeenschappen in het Binnenland. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat de diverse dorpen de beschikbaarheid over 1x 24 uur stroomvoorziening zullen hebben gedurende 7 dagen in de week.
Minister Akiemboto brengt werkbezoek aan Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD)

Minister Akiemboto brengt werkbezoek aan Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD)

In het kader van de kennismakingsronde welke de minister nu aan het maken is, is de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) op woensdag 19 juni 2019 door hem bezocht. Tijdens dit bezoek heeft de bewindsman kennis gemaakt met de leiding en de medewerkers van de verschillende afdelingen resorterend onder de GMD. Ook maakte Akiemboto van de gelegenheid gebruik om de voorbereiding van het transformatieproces van GMD naar het Delfstoffen Instituut en het te voeren beleid te delen met het personeel.
Minister Akiemboto bezoekt de EBS

Minister Akiemboto bezoekt de EBS

Een delegatie onder leiding van minister Akiemboto heeft op donderdag 13 juni 2019 een bezoek gebracht aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Tijdens deze samenkomst heeft de bewindsman kennis gemaakt met de Raad van Commissarissen( RVC) en de directie. Ook zijn de uitdagingen waarmee de organisatie te kampen heeft, de diverse projecten en de oplossingsmogelijkheden besproken. Voor de bewindsman was het een waargenoegen om dit belangrijk bedrijf aan te doen, gelet op de plaats die de EBS inneemt binnen de maatschappij namelijk, de energievoorziening voor de totale Surinaamse samenleving. Akiemboto merkte ook op, dat vandaag aan de dag geen enkel land in de wereld zonder beschikbaar, betaalbaar, gegarandeerd energie, ontwikkeling op gang kan brengen.
Minister Akiemboto en stakeholders mijnbouwsector delen hun gezamenlijke visie

Minister Akiemboto en stakeholders mijnbouwsector delen hun gezamenlijke visie

Minister Sergio Akiemboto heeft op woensdag 12 juni 2019 vertegenwoordigers van de sectie Mijnbouw van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven ontvangen op het Ministerie. De bewindsman stelde dat er geen wielen opnieuw uitgevonden hoeven te worden, maar dat we ons voordeel kunnen opdoen met en tijd kunnen besparen door mede gebruik te maken van bestaande wet, regelgeving en structuren die goed werken in andere landen en deze aanpassen naar de Surinaamse omstandigheden. Minister Akiemboto doelde hiermee onder andere op de noodzaak van het komen tot een herziene Mijnbouw-decreet voor Suriname. Albert Ramdin, senior director van New Mount Suriname, bevestigde deze insteek vanuit de NH Minister en sprak zijn waardering hiervoor uit. Om de realisatie van deze wet met de nodige slagvaardigheid te realiseren, heeft de Minister een deskundige commissie samengesteld die zich in de komende periode zal buigen over de totstandkoming van de vernieuwde wet. “ Als Minister van Natuurlijke Hulpbronnen is een van mijn taken om het investeringsklimaat van Suriname te optimaliseren.
Minister Sergio Akiemboto is voorstander van gezonde leefstijl

Minister Sergio Akiemboto is voorstander van gezonde leefstijl

De minister van NH, Sergio Akiemboto en enkele staf- en directieleden hebben op zondag 9 juni 2019 deelgenomen aan het wielerevenement van de Indiase Ambassade. Ook zijn collega van Sport en Jeudzaken, Lalinie Gopal heeft meegedaan met deze activiteit. De 9,9 Km fietsentour is gehouden ter herdenking van de 150e geboortedag van Mahatma Gandhi met als doel een goede gezondheid te bevorderen en is wereldwijd gehouden. Volgens de NH-topman is wederom bij de laatst gehouden grootste democratische herverkiezingen van de Modi regering de visie van Mahatma Gandhi tot uiting gekomen.
Kennismakingsbezoek Agence Française de Développement ( AFD) AFD informeert minister Akiemboto over status projecten

Kennismakingsbezoek Agence Française de Développement ( AFD) AFD informeert minister Akiemboto over status projecten

In het kader van de samenwerking tussen de Agence Française de Développement ( AFD) en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft een delegatie van de AFD op dinsdag 11 juni 2019 een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Sergio Akiemboto.