Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Herstructurering Sector Elektriciteitsvoorziening  ‘Aanpassing stroomtarieven’

Herstructurering Sector Elektriciteitsvoorziening ‘Aanpassing stroomtarieven’

Het streven van de Regering Santokhi-Brunswijk is erop gericht om de totale Surinaamse bevolking te allen tijde te blijven garanderen van een optimale elektriciteitsvoorziening. In het belang van de sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkeling dient elektriciteit beschikbaar en toegankelijk te zijn voor de totale samenleving. De regering beoogt dan ook om ondanks de economische problemen waarmee zij anno 2021 geconfronteerd wordt, de nodige aandacht te besteden aan de herstructurering van de sector elektriciteitsvoorziening. In dit kader heeft de regering besloten om als onderdeel van deze herstructurering, een aangepaste tarievenmethodologie en subsidieregeling gebaseerd op de Elektriciteitswet 2016, te hanteren die ingaat op 1 juli 2021.
Component 1 van het SCSD-project moet resulteren in Delfstoffen instituut

Component 1 van het SCSD-project moet resulteren in Delfstoffen instituut

Component 1, Strengthening the mining sector governance, transparency, accountability, and administration, van het Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD-project) moet zorg dragen voor de oprichting van het Delfstoffen Instituut Suriname (DIS). Dit gaf minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) aan, tijdens de officiële launch van het SCSD-project, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOITI), op 10 mei in de Congreshal.
Ceremoniële ingebruikname installatie energievoorziening Mora kondre

Ceremoniële ingebruikname installatie energievoorziening Mora kondre

Met een druk op de knop, verrichtte de moeder van de Vice - President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk, de officiële ingebruikname van de 1X24 uur energievoorziening te Mora kondre.
Energieproject Van Pettenpolder opgeleverd

Energieproject Van Pettenpolder opgeleverd

Het elektrificatieproject, uitgevoerd door de N.V. Energiebedrijven Suriname in de Van Pettenpolder (Giebelstraat- oost) te Nickerie is afgerond.
1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Ovia Olo en Dan Tapu Kondre

1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Ovia Olo en Dan Tapu Kondre

De huishoudens van de dorpen, Ovia Olo en Dan Tapu Kondre, zullen binnenkort de beschikking hebben over 1 x 24 uur stroomvoorziening.
NH en CI maken eerste stap richting Carbon Pricing (1)

NH en CI maken eerste stap richting Carbon Pricing

Conservation International Suriname (CI- Sur) heeft voor de minister van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH), David Abiamofo en zijn staf een presentatie verzorgd inzake “Carbon-Pricing with links to Nature- Suriname”. De presentatie is gehouden op 15 april 2021. De directeur van CI-Sur, John Goedschalk, merkte op dat de wereld steeds meer gaat richting het principe van Carbon pricing. Carbonpricing geeft een economisch signaal aan “vervuilende” bedrijven om hun schadelijke activiteiten die CO2 en andere broeikasgassen uitstoten te verminderen en uiteindelijk eventueel stop te zetten. Op deze manier is Carbon pricing bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe, groenere, efficiëntere en koolstofarme technologieën te stimuleren.
NH neemt 3100 aansluitmeters in ontvangst

NH neemt 3100 aansluitmeters in ontvangst

In verband met de uitvoering van het project ‘Hernieuwbare zonne -energie voor leefgemeenschappen in het binnenland’, heeft de Deputy Manager, Richard Xiong, van het energiebedrijf, Power China, 3100 aansluitmeters overhandigd aan de waarnemend directeur Energie, Thelma Douglas. Dit gebeurde op 9 april 2021 ten kantore van de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV).
Ceremoniële oplevering waterproductiestations te Pikin Santi en Wan Hati

Ceremoniële oplevering waterproductiestations te Pikin Santi en Wan Hati

Het beleid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is erop gericht om de totale samenleving te voorzien van veilig en gezond drinkwater. Het ministerie timmert hard aan de weg om alle delen van het binnenland die schoon drinkwater ontberen, daarin te voorzien. Zo heeft op donderdag 1 april 2021 een regeringsdelegatie onder leiding van de Vice-President, Z.E. Ronnie Brunswijk, de dorpen Pikin Santi en Wan Hati aangedaan, om aldaar de ceremoniële ingebruikname van de waterproductiestations te verrichten. De delegatie bestond verder uit de NH- minister, David Abiamofo, de voorzitter van de DNA, Marinus Bee, en de SWM-directeur, Marlon Oosterling.
WWF Guianas brengt bezoek aan ministerie van NH

WWF Guianas brengt bezoek aan ministerie van NH

Het World Wildlife Fund Guianas (WWF Guianas) heeft aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een bezoek gebracht op 30 maart 2021. Dit geschiedde in verband met de voorbereiding van de uitvoering van het Mercury Phase out project van het WWF Guianas.
Statement Wereld Waterdag 22 maart

Statement Wereld Waterdag 22 maart

In 1992 heeft de Verenigde Naties (VN) 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag, met als doel deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context. Het thema van deze jaarlijkse terugkerende activiteit is ‘Valuing Water’, water waarderen.
Regeringsdelegatie doet het Sarakreekgebied aan

Regeringsdelegatie doet het Sarakreekgebied aan

Een regeringsdelegatie bestaande uit de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH), Transport, Communicatie en Toerisme, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Grondbeleid en Bosbeheer hebben op vrijdag 19 maart 2021 een werkbezoek gebracht aan het Sarakreekgebied. Het team bestond verder uit afgevaardigden van de diverse ministeries en het Centraal Bureau voor Burgerzaken, districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en parlementariër, Fogatie Aserie. Tijdens deze missie is officieel kennis gemaakt met het lokaal bestuur van de drie dorpen behorende tot het Sarakreekgebied.
AANTREKKEN  ESI-CONSULTANT

AANTREKKEN ESI-CONSULTANT

Het betreft het aantrekken van een ESI- consultant / expert op het gebied van Environmental and Social Impacts in de artisanale en kleinschalige goudsector.
Commewijne krijgt drinkwaterinstallatie en distributieleiding

Commewijne krijgt drinkwaterinstallatie en distributieleiding

Het startsein voor het storten van het platform voor een oppervlakte waterzuiveringsinstallatie en de aanleg van het drinkwaterdistributienet te La Liberté in Commewijne is op zaterdag 6 maart 2021 gegeven.