NIEUWSBERICHTEN
Afgevaardigde Apache maakt kennis met minister Abiamofo

Afgevaardigde Apache maakt kennis met minister Abiamofo

De country manager van Apache Suriname Corporation, Ian Roberts, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister David Abiamofo. Dit vond plaats op 7 augustus 2020.
Abiamofo maakt kennis met vertegenwoordigers Power China

Abiamofo maakt kennis met vertegenwoordigers Power China

Vertegenwoordigers van het Energiebedrijf, Power China, hebben een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen(NH), David Abiamofo. Dit vond plaats op dinsdag 28 juli 2020.
Abiamofo neemt afscheid van Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Abiamofo neemt afscheid van Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Minister Abiamofo heeft formeel afscheid genomen bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen.
Minister David Abiamofo warm onthaald op NH

Minister David Abiamofo warm onthaald op NH

Minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is op vrijdag 17 juli 2020 warm binnengehaald. Middels een culturele opvoering werd de nieuwbakken minister door staf en personeel verwelkomd, waarna het protocol van overdracht is ondertekend.
Ministerie van NH treft voorbereiding opzet windmeetmast te Galibi

Ministerie van NH treft voorbereiding opzet windmeetmast te Galibi

Ministerie van NH treft voorbereiding opzet windmeetmast te Galibi. In het kader van de implementatie van het project, ‘De ontwikkeling van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en elektrificatie in Suriname’, worden er voorbereidingen getroffen om de eerste windmeetmast te Galibi op te zetten.
Kennismakingsbezoek Goejaba en Pikin Slee

Kennismakingsbezoek Goejaba en Pikin Slee

In verband met de uitvoering het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, is een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hupbronnen afgereisd naar de dorpen, Goejaba en Pikin Slee, in het district Sipaliwini. Het bezoek is afgelegd om kennis te maken met het traditioneel gezag en het voorlichtingsteam te introduceren. Dit vond plaats op donderdag 9 april 2020.
Implementatie IWRM

Implementatie IWRM

Water, één van de beleidsgebieden van het ministerie van NH. Het afgelopen jaar zijn op dit vlak diverse activiteiten ontplooid. Een hiervan, is de afronding van het ‘project Capacity Building for Integrated Water Resource Management’ (IWRM). Dit project is afgesloten met de uitreiking van het ‘Comprehensive report’. Dit verslag zal als leidraad gebruikt worden voor de opzet van het integraal waterbeheersysteem, het IWRM, in ons land.
Ministerie van NH verricht on-shore wind resource assessment van de kust van Suriname

Ministerie van NH verricht on-shore wind resource assessment van de kust van Suriname

In verband met de uitvoering van het project ‘De ontwikkeling van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en elektrificatie in Suriname’, zijn er veldbezoeken afgelegd naar de 5 geïdentificeerde locaties. Het doel van de diverse bezoeken was om de on-shore wind resource assessment van de kust van Suriname te verrichten.
1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Galibi

1X24 uur stroomvoorziening in het vooruitzicht voor Galibi

In verband met de uitvoering van het project ‘Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’, heeft een delegatie onder leiding van de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Dave Abeleven, een tweede veldbezoek gebracht aan Galibi. Het bezoek is afgelegd om de locaties te bespreken voor de opzet van de solarplant en de plaatsing van de windmast. Galibi, bestaande uit de 2 dorpen, Langa mang kondre en Christiaan kondre, zal 1x24 uur van stroom voorzien worden, welke door middel van zonnepanelen opgewekt zal worden. Het bezoek vondplaats op 4 maart 2020.
Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

Suriname bereidt zich voor op EITI-validatie

In verband met de opkomst zijnde EITI- validatie, heeft de Multi Stakeholders Group (MSG) in samenwerking met het Nationaal Secretariaat van de EITI in Suriname een Self Assessment Workshop gehouden. De werkvergadering is belegd om intern de nodige voorbereidingen te treffen voor een vlot verloop van het validatieproces van de gepubliceerde EITI-rapporten, handelend over de fiscale jaren 2016 en 2017. De samenkomst vond plaats op vrijdag 21 februari 2020.
Voorlichtingsmedewerkers verschaffen informatie aan studenten

Voorlichtingsmedewerkers verschaffen informatie aan studenten

Eén van de primaire taken van de afdeling Voorlichting is om informatie te verschaffen aan studenten. Ter afronding van het vak, "Aspecten van de werking van de Surinaamse overheid", heeft Renate Peerwijk – Barron op 14 februari 2020 een bezoek gebracht aan de afdeling Voorlichting.
Minister Akiemkoto houdt informatiebijeenkomst via live streaming

Minister Akiemkoto houdt informatiebijeenkomst via live streaming

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, heeft in samenspraak met zijn collega van Buitenlandse zaken, Yldiz Pollack – Beighle, een informatiesessie gehouden over de overname van de Afobakkadam en de expose van de olievondsten. Deze informatiebijeenkomst was via live streaming en interactief. Dit vond plaats op 7 februari 2020.
Gepensioneerden en jubilarissen gehuldigd

Gepensioneerden en jubilarissen gehuldigd

Gepensioneerden en jubilarissen gehuldigd De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, heeft in totaal 147 jubilarissen en gepensioneerden gehuldigd over de periode 2016 -2019. Het betreft ambtenaren en gepensioneerden van het ministerie, die 25, 30, 35 en 40 jaar trouw hun krachten hebben gegeven aan de overheid. Dit vond plaats op 29 januari 2020.
NH-medewerkers volgen ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’

NH-medewerkers volgen ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’

Met de uitvoering van het ‘Caribbean Energy Statistics Capacity Enhancement Project’ streeft OLADE ernaar om de kwaliteit van de energie-informatie te verhogen en de verspreiding in de regio te optimaliseren. Op deze manier wordt getracht de beschikbaarheid van de geharmoniseerde energiestatistieken te bevorderen conform de internationale normen. In dit verband hebben de beleidsmedewerkers van de energie groep de cursus, ‘Training ‘Capacity Building in Energy Balance Metodology’, op 30 en 31 januari 2020 gevolgd.
Surinaamse geologen getraind in basisgeofysica en geologische kartering

Surinaamse geologen getraind in basisgeofysica en geologische kartering

De regering van Suriname en Brazilië zijn een samenwerking aangegaan op het technisch vlak met het uiteindelijk doel: de geologie van de zuidelijke grens van beide landen te harmoniseren. Uit hoofde van deze samenwerking is de cursus, ‘Training van geologen uit Suriname in basisgeofysica en geologische kartering’, verzorgd. Dit vond plaats van 20 tot en met 30 januari 2020.