Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Juridisch Specialist

Juridisch Specialist

Vacature: Juridisch Specialist. De juridisch specialist is primair verantwoordelijk voor het geven van ondersteuning bij het formuleren van wetteksten, staatsbesluiten en uitvoeringsbesluiten, juridische advisering bij alle processen en activiteiten van de EAS en het uitoefenen van toezicht namens de EAS op de naleving van de wettelijke vereisten opgelegd aan het elektriciteitsbedrijf en producenten. Gedetailleerde informatie over de functie zelf en de functievereisten: https://eas.sr/wp-content/uploads/2021/09/vacature-juridisch-specialist-1.pdf Geïnteresseerd? Solliciteer via https://eas.sr/vacatures/
Specialist Economische Regulering & Toezicht

Specialist Economische Regulering & Toezicht

Vacature: Specialist Economische Regulering & Toezicht In deze functie maak je deel uit van het team belast met economische regulering & toezicht, en ben je onder meer verantwoordelijk voor de verwerking en interpretatie van data en informatie omtrent de kostenstructuur en financiering van de elektriciteitsvoorziening, met als doel de EAS in staat te stellen de juiste besluiten te nemen t.a.v. economische regulering binnen de elektriciteitsvoorziening sector, de naleving van deze besluiten te controleren en te bewaken en de impact hiervan te onderzoeken en te analyseren. Gedetailleerde informatie over de functie zelf en de functievereisten: https://eas.sr/wp-content/uploads/2021/09/vacature-specialist-economische-regulering-1.pdf Geïnteresseerd? Solliciteer via https://eas.sr/vacatures/
Specialist Technische Regulering & Toezicht

Specialist Technische Regulering & Toezicht

Vacature: Specialist Technische Regulering & Toezicht In deze functie maak je deel uit van het team belast met technische regulering & toezicht en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het proces m.b.t. het continu monitoren van het kwaliteits- en capaciteitsplan van het elektriciteitsbedrijf, helpen vaststellen van technische richtlijnen voor de elektriciteitsvoorziening sector, alsook management en engineering audits bij het elektriciteitsbedrijf en producenten. Gedetailleerde informatie over de functie zelf en de functievereisten: https://eas.sr/wp-content/uploads/2021/09/vacature-specialist-technische-regulering-1.pdf Geïnteresseerd? Solliciteer via https://eas.sr/vacatures/
Hoofd Economische Regulering & Toezicht

Hoofd Economische Regulering & Toezicht

Vacature: Hoofd Economische Regulering & Toezicht In deze functie geef je leiding aan het team belast met economische regulering & toezicht en ben je primair verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de processen die gericht zijn op het ontwikkelen en implementeren van tariefmethodologieën en -structuren binnen de elektriciteitsvoorzieningssector, ontwikkelen van beleidsvoorstellen en verrichten van financieel-economische analyses m.b.t. de elektriciteitsvoorziening. Gedetailleerde informatie over de functie zelf en de functievereisten: https://eas.sr/.../vacature-Hoofd-economische-regulering... Geïnteresseerd? Solliciteer via https://eas.sr/vacatures/
Hoofd Technische Regulering & Toezicht

Hoofd Technische Regulering & Toezicht

Vacature: Hoofd Technische Regulering & Toezicht In deze functie geef je leiding aan het team belast met technische regulering en toezicht en ben je primair verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de processen die gericht zijn op het vaststellen en implementeren van technische richtlijnen en -structuren binnen de elektriciteitsvoorzieningssector, ontwikkelen van beleidsvoorstellen en het beheren en analyseren van de technische data en informatie over de elektriciteitsvoorziening. Gedetailleerde informatie over de functie zelf en de functievereisten: https://eas.sr/.../vacature-Hoofd-technische-regulering-1... Geïnteresseerd? Solliciteer via https://eas.sr/vacatures/
OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen nodigt hierbij bedrijven uit voor de aanbesteding van het project 'Het aanleggen en aansluiten van drie bronnen voor de drinkwatervoorziening in het district Nickerie'. Click op de onderstaande advertentie voor meer informatie.
NH naar Krutu Nieuw Koffiekamp

NH naar Krutu Nieuw Koffiekamp

Een delegatie bestaande uit onder andere de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) David Abiamofo, de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gracia Emanuel,  de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon hebben het dorp Nieuw Koffiekamp aangedaan om aldaar een Krutu bij te wonen.
Bewoners van Alfonsdorp van 1x24 uur stroom voorzien

Bewoners van Alfonsdorp van 1x24 uur stroom voorzien

Bewoners van Alfonsdorp in het district Marowijne hebben toegang tot 1x 24 uur stroom van de N.V. Energiebedrijven Suriname, EBS. Op zaterdag 21 augustus 2021 is op ceremoniële wijze de elektrificatie in gebruik genomen. President Chandrikapersad Santokhi haalde in het bijzijn van Vice-President Ronnie Brunswijk de schakelaar omlaag, waarna Alfonsdorp onder gejubel en applaus werd verlicht.
Stichting Helios brengt bezoek aan NH

Stichting Helios brengt bezoek aan NH

“We moeten op termijn overstappen, we moeten hernieuwbare energie gaan faciliteren.” Dit gaf minister David Abiamofo aan op dinsdag 27 juli 2021 tijdens de bespreking met de organisatie Helios onder leiding van John Goedschalk.
Caricom Program Manager Energie brengt bezoek aan minister David Abiamofo

Caricom Program Manager Energie brengt bezoek aan minister David Abiamofo

De Caricom Program Manager voor Energie, Devon Gardner Phd., bracht op 26 juli 2021 een beleefdheidsbezoek aan de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, drs. David Abiamofo.
Werkbezoek Filab en N.V. Nana Resources Suriname

Werkbezoek Filab en N.V. Nana Resources Suriname

De minister van NH, David Abiamofo, en de directie Mijnbouw brachten op vrijdag 23 juli 2021 een bezoek aan Filab en N.V. Nana Resources Suriname.
Suriname op weg naar milieuvreindelijke goudexploitatie; Partnerschap met GEF GOLD+

Suriname op weg naar milieuvreindelijke goudexploitatie; Partnerschap met GEF GOLD+

Suriname heeft aan de Global Environment Facility (GEF) aangegeven dat zij wenst te participeren aan de 7de GEF cyclus “Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) Sector Plus –GEF GOLD+.”
Startsein project dorpsverlichting Brokopondo gegeven

Startsein project dorpsverlichting Brokopondo gegeven

Het project dorpsverlichting Brokopondo, een samenwerking tussen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het Rosebel Community Fonds (RCF) is van start gegaan.
Commissie Grondenrechten brengt bezoek aan ministerie NH

Commissie Grondenrechten brengt bezoek aan ministerie NH

De commissie Grondenrechten heeft op dinsdag 13 juli 2021 een bezoek gebracht aan het ministerie van Natuurlijke hulpbronnen. Hierbij is de stand van zaken en het vervolgproces aangaande de wettelijke erkenning van de tribale en inheemse rechten besproken.
Nieuwe Raad van Toezicht Energie Autoriteit Suriname geïnstalleerd

Nieuwe Raad van Toezicht Energie Autoriteit Suriname geïnstalleerd

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo heeft op 9 juli 2021, de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) Energie Autoriteit Suriname ( EAS) geïnstalleerd. De RvT bestaande uit 7 leden wordt voorgezeten door Anand Kalpoe, die de Anton de Kom Universiteit van Suriname vertegenwoordigt.