Home

Directeur NH tekent landcontract met traditioneel gezag Godo- Olo

Directeur NH tekent landcontract met traditioneel gezag Godo- Olo

Een delegatie onder leiding van de directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen(NH), Dave Abeleven, heeft een veldbezoek gebracht aan het dorp, Godo- Olo. Het team bestond uit: vertegenwoordigers van het ministerie van NH, EBS, Commissariaat Sipaliwini,  districtscommissaris (dc) van het bestuurressort Tapanahony,  August Bado, een afgevaardigde namens parlementariër Nading tevens een lokale supporter en de consultant voor tussentijdse project evaluatie. Dit vond plaats op 19 november 2019 in verband met de implementatie van een miniraster zonne-energie project.

Het doel van het bezoek was het ondertekenen van het landcontract van de locatie waar de zonnepanelen installatie zal worden neer gezet. De ondertekening geschiedde tussen de NH-directeur en het dorpsbestuur van Godo-Olo, bestaande uit 3 kapiteins en 2 basja’s. Met de invoering van dit systeem zal de gemeenschap 1x 24 uur over electriciteit beschikken  gedurende 7 dagen in de week en daardoor de mogelijkheid hebben hun gemeenschap te ontwikkelen.

Voorafgaand aan de ondertekening is er eerst een krutu belegd met het traditioneel gezag aldaar. Tijdens deze vergadering is de overeenkomst luid opgelezen en nader toegelicht voor de aanwezigen in de locale taal. Een zeer cruciale aandachtspunt was de continuering van het project, indien er zich eventuele klachten mochten voordoen. De districtsvader deed het voorstel gebruik te maken van de bestaande structuur en een interne adviesgroep samen te stellen om de dorpsleiders te ondersteunen bij de besluitvorming. De belangrijkste boodschap van de delegatie was om samen te werken om succes met dit project te bereiken.


 

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Kennismakingsbezoek Agence Française de Développement ( AFD) AFD informeert minister Akiemboto over status projecten

Kennismakingsbezoek Agence Française de Développement ( AFD) AFD informeert minister Akiemboto over status projecten

In het kader van de samenwerking tussen de Agence Française de Développement ( AFD) en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft een delegatie van de AFD op dinsdag 11 juni 2019 een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Sergio Akiemboto.
Launch EITI-website en publicatie eerste EITI-rapport

Launch EITI-website en publicatie eerste EITI-rapport

Met de toetreding tot de EITI ( Extractive Industries Transparency Initiative) heeft Suriname de verplichting om een transparant beleid te voeren binnen de mijnbouwsector.