Home

 
NIEUWSBERICHTEN
NH en CI maken eerste stap richting Carbon Pricing (1)

NH en CI maken eerste stap richting Carbon Pricing

Conservation International Suriname (CI- Sur) heeft voor de minister van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH), David Abiamofo en zijn staf een presentatie verzorgd inzake “Carbon-Pricing with links to Nature- Suriname”. De presentatie is gehouden op 15 april 2021. De directeur van CI-Sur, John Goedschalk, merkte op dat de wereld steeds meer gaat richting het principe van Carbon pricing. Carbonpricing geeft een economisch signaal aan “vervuilende” bedrijven om hun schadelijke activiteiten die CO2 en andere broeikasgassen uitstoten te verminderen en uiteindelijk eventueel stop te zetten. Op deze manier is Carbon pricing bedoeld om de ontwikkeling van nieuwe, groenere, efficiëntere en koolstofarme technologieën te stimuleren.
NH neemt 3100 aansluitmeters in ontvangst

NH neemt 3100 aansluitmeters in ontvangst

In verband met de uitvoering van het project ‘Hernieuwbare zonne -energie voor leefgemeenschappen in het binnenland’, heeft de Deputy Manager, Richard Xiong, van het energiebedrijf, Power China, 3100 aansluitmeters overhandigd aan de waarnemend directeur Energie, Thelma Douglas. Dit gebeurde op 9 april 2021 ten kantore van de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV).
Ceremoniële oplevering waterproductiestations te Pikin Santi en Wan Hati

Ceremoniële oplevering waterproductiestations te Pikin Santi en Wan Hati

Het beleid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is erop gericht om de totale samenleving te voorzien van veilig en gezond drinkwater. Het ministerie timmert hard aan de weg om alle delen van het binnenland die schoon drinkwater ontberen, daarin te voorzien. Zo heeft op donderdag 1 april 2021 een regeringsdelegatie onder leiding van de Vice-President, Z.E. Ronnie Brunswijk, de dorpen Pikin Santi en Wan Hati aangedaan, om aldaar de ceremoniële ingebruikname van de waterproductiestations te verrichten. De delegatie bestond verder uit de NH- minister, David Abiamofo, de voorzitter van de DNA, Marinus Bee, en de SWM-directeur, Marlon Oosterling.
WWF Guianas brengt bezoek aan ministerie van NH

WWF Guianas brengt bezoek aan ministerie van NH

Het World Wildlife Fund Guianas (WWF Guianas) heeft aan het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een bezoek gebracht op 30 maart 2021. Dit geschiedde in verband met de voorbereiding van de uitvoering van het Mercury Phase out project van het WWF Guianas.
Statement Wereld Waterdag 22 maart

Statement Wereld Waterdag 22 maart

In 1992 heeft de Verenigde Naties (VN) 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag, met als doel deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context. Het thema van deze jaarlijkse terugkerende activiteit is ‘Valuing Water’, water waarderen.
Regeringsdelegatie doet het Sarakreekgebied aan

Regeringsdelegatie doet het Sarakreekgebied aan

Een regeringsdelegatie bestaande uit de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen ( NH), Transport, Communicatie en Toerisme, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Grondbeleid en Bosbeheer hebben op vrijdag 19 maart 2021 een werkbezoek gebracht aan het Sarakreekgebied. Het team bestond verder uit afgevaardigden van de diverse ministeries en het Centraal Bureau voor Burgerzaken, districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en parlementariër, Fogatie Aserie. Tijdens deze missie is officieel kennis gemaakt met het lokaal bestuur van de drie dorpen behorende tot het Sarakreekgebied.
AANTREKKEN  ESI-CONSULTANT

AANTREKKEN ESI-CONSULTANT

Het betreft het aantrekken van een ESI- consultant / expert op het gebied van Environmental and Social Impacts in de artisanale en kleinschalige goudsector.
Commewijne krijgt drinkwaterinstallatie en distributieleiding

Commewijne krijgt drinkwaterinstallatie en distributieleiding

Het startsein voor het storten van het platform voor een oppervlakte waterzuiveringsinstallatie en de aanleg van het drinkwaterdistributienet te La Liberté in Commewijne is op zaterdag 6 maart 2021 gegeven.
Newmont presenteert toekomstperspectieven aan minister David Abiamofo

Newmont presenteert toekomstperspectieven aan minister David Abiamofo

Een delegatie van Newmont onder leiding van Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations, heeft op 4 maart 2021 aan minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen een bezoek gebracht. Aanwezig waren ook Preciosa Simons, directeur van het directoraat Mijnbouw, Angela Monorath, onderdirecteur Mijnbouw en het management.
Regeringsdelegatie voor startsein elektrificatie naar Nickerie

Regeringsdelegatie voor startsein elektrificatie naar Nickerie

Een regeringsdelegatie onder leiding van de President van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi en Vice-president Ronnie Brunswijk is naar Nickerie afgereisd. Dit, in verband met het startsein van het elektrificatieproject van de N.V. Energiebedrijven Suriname in de Van Pettenpolder. Vertegenwoordigd waren ook minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken, Technisch Directeur van de EBS, Marcel Eijndhoven, de president-commissaris van de EBS, Leo Brunswijk en Districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie.
Ajoemakondre op elektriciteitsnetwerk EBS aangesloten

Ajoemakondre op elektriciteitsnetwerk EBS aangesloten

Het dorp Ajoemakondre te Moengo in het district Marowijne is sinds 25 februari 2021 officieel aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Met deze ontwikkeling, beschikken de bewoners 1x24 uur over elektriciteit. In dit kader is een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen naar het dorp afgereisd. Deze bestond uit Thelma Douglas-Pinas, waarnemend directeur Energie, Jane Nijda, onderdirecteur Administratieve Dienst en medewerkers van de afdeling Voorlichting.
Commissie Grondenrechten bezoekt minister David Abiamofo

Commissie Grondenrechten bezoekt minister David Abiamofo

De Commissie Grondenrechten heeft aan minister Abiamofo een kennismakingsbezoek gebracht. Dit bezoek vond plaats op woensdag 25 februari 2021.
Delegatie IDB bij minister David Abiamofo op kennismakingsbezoek

Delegatie IDB bij minister David Abiamofo op kennismakingsbezoek

Een delegatie van de Inter-American Development Bank (IDB) heeft op donderdag 25 februari 2021 aan minister David Abiamofo een kennismakingsbezoek gebracht. Tot de afgevaardigden behoorden de country representative, Dhr. Antonio Gonçalves, de Chief of Operations, Mw. Mariko Russell, en de energie specialist, Dhr. Jordi Abadal Colomina.