Home

 
NIEUWSBERICHTEN
Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Sunny Point

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Sunny Point

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft een aanvang gemaakt met de uitbreiding van haar elektriciteitsnetwerk, om de bewoners van Sunny Point en omstreken te voorzien van 1X24 uur elektriciteit. Dit op dinsdag 18 januari jongstleden.
Sterke toename kabeldiefstal bezorgt EBS en klanten schade

Sterke toename kabeldiefstal bezorgt EBS en klanten schade

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is in het afgelopen jaar herhaaldelijk doelwit van koperdieven. Tijdens controle van het elektriciteitsnet en naar aanleiding van klachten van klanten, is geconstateerd dat het aantal gevallen waarbij elektriciteitskabels worden gestolen door koperdieven, is toegenomen.
EAS geeft toelichting op de kostprijs van stroom

EAS geeft toelichting op de kostprijs van stroom

De Energie Autoriteit Suriname (EAS) heeft kennis genomen van de discussie rondom de kostprijs van elektriciteit in relatie tot het HPSG (Hybrid Power System Group) project. De EAS constateert dat in deze discussie veelal incorrecte bedragen en berekeningen worden gepresenteerd. De EAS is belast met het toezicht op de uitvoering van de Elektriciteitswet 2016. Hieronder valt ook het bepalen van de kostprijs van elektriciteit in het kader van de stroomtarieven. De EAS maakt daartoe gebruik van een specifiek ontwikkeld financieel-technisch rekenmodel. Dit model is gebaseerd op de internationale best practices op het gebied van kostprijsbepaling in de energiesector. De autoriteit heeft gemeend in het kader van een transparante discussie meer inzicht te geven in de kostenopbouw van elektriciteit, gebaseerd op de door haar vastgestelde en geanalyseerde data.
Papatam en omgeving aangesloten op EBS-netwerk

Papatam en omgeving aangesloten op EBS-netwerk

De bewoners van Akoloi kondre kijken toe, hoe de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee tezamen met minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en president-commissaris, Leo Brunswijk, van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), een ceremoniële handeling verricht. Hierna wordt de schakelaar omlaag gehaald en is het ressort Papatam in het district Marowijne op 12 december 2021 van 1x 24 uur stroom voorzien. Ook is de Overheid hiermee een stap dichter bij de realisatie van doel 7 van de Sustainable Development Goals (SDG) dat energie voor iedereen propageert.
1x24 uur drinkwater voor La Liberté;  State-of-the-art waterproductiecentrum in gebruik genomen

1x24 uur drinkwater voor La Liberté; State-of-the-art waterproductiecentrum in gebruik genomen

“Gezond en veilig drinkwater is een essentieel goed. Het is de taak van de regering om deze natuurlijke hulpbron toegankelijk te maken voor elke Surinamer. " Dit zei minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) op 10 december 2021, in verband met de ingebruikname van het hyper modern waterproductiecentrum te La Liberté in het district Commewijne. Hiermee worden ruim 12.000 huishoudens in het verzorgingsgebied 1x24 uur van schoon en veilig drinkwater voorzien.
Godoholo en omstreken krijgen 1x24uur stroomvoorziening

Godoholo en omstreken krijgen 1x24uur stroomvoorziening

De energievoorziening in het binnenland van Suriname is een verantwoordelijkheid van de Dienst Elektrificatie Voorziening (DEV), welke ressorteert onder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). DEV is verantwoordelijk voor de energievoorziening van ongeveer 135 dorpen in het binnenland. De InterAmerican Development Bank (IDB) heeft door tussenkomst van de Surinaamse Overheid de financiële middelen beschikbaar gesteld aan het Ministerie van NH voor de bouw van een Hybride zonnepanelen powerplant. Voor de bouw van de powerplant is gekozen voor het dorp Godoholo, dat gelegen is aan de Tapanahonyrivier in het district Sipaliwini. Godoholo bestaat uit de leefgemeenschappen Pikienkondre, Visiti en Saniki en wordt momenteel van elektriciteit voorzien door middel van een dieselgenerator die per dag 5 uren (van 18:00 – 23:00 uur) draait.
Deadline essay wedstrijd Caricom Energy Month verlengd

Deadline essay wedstrijd Caricom Energy Month verlengd

De Essay wedstrijd die georganiseerd wordt door het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en in het teken staat van Caricom Energy Month 2021 is verschoven. Hierbij delen wij u mee dat de deadline voor deelname aan de opstelwedstrijd verlengd is tot 15 december 2021 om 12:00 uur. De essays moeten gemaild worden naar voorl.minnh.bron@gmail.com en sifra.thijm@gov.sr
Power China  bij NH-minister op werkbezoek; Fase II Microgrid Photovoltaic Project besproken

Power China bij NH-minister op werkbezoek; Fase II Microgrid Photovoltaic Project besproken

In het belang van de uitvoering van fase II van het Village Microgrid Photovoltaic Project, hebben vertegenwoordigers van het nutsbedrijf Power China aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, een werkbezoek gebracht. Tijdens deze bijeenkomst is ingegaan op zowel technische- als logistieke aspecten van het zonne-energieproject dat in de dorpen langs de Tapanahony rivier zal worden uitgevoerd.
Ambassadeur Canada brengt bezoek aan NH- minister

Ambassadeur Canada brengt bezoek aan NH- minister

Een delegatie onder leiding van de niet-residerende ambassadeur van Canada voor Guyana en Suriname, Mark Berman, bracht aan NH- minister David Abiamofo een beleefdheidsbezoek.
Paamaka vertegenwoordigers bezoeken NH -minister

Paamaka vertegenwoordigers bezoeken NH -minister

Vertegenwoordigers van de Paamaka gemeenschap eisen meer uitleg over artisanal small-scale gold mining (ASM) initiatief van New Mont.
Update werkbezoek Trinidad & Tobago;  Onderhoud over samenwerking gas

Update werkbezoek Trinidad & Tobago; Onderhoud over samenwerking gas

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft onlangs tijdens zijn verblijf in Trinidad & Tobago een onderhoud gehad met zijn Trinidadiaanse collega minister van Energy and Energy Industries, Stuart Young.
NH minister op werkbezoek in Trinidad & Tabago

NH minister op werkbezoek in Trinidad & Tabago

Minister David Abiamofo van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is afgereisd naar Trinidad & Tobago voor een werkbezoek. Hij maakt deel uit van een Surinaamse delegatie die op woensdag 17 november 2021, te Port of Spain een ontmoeting heeft gehad met vertegenwoordigers van de verschillende ambassades.
NH werkt aan opzet intersectoraal WASH/WRM coördinatie platform

NH werkt aan opzet intersectoraal WASH/WRM coördinatie platform

Het directoraat Water heeft in samenwerking met de UNICEF een ' WASH/ WRM Workshop for key (Technical) Policy Makers' gehouden. Dit vond plaats op 15 november 2021.
EAS gestart met voorbereidingen voor ontwikkeling ESP

EAS gestart met voorbereidingen voor ontwikkeling ESP

De Energie Autoriteit Suriname heeft in het kader van de Elektriciteits Sector Planning (ESP)enkele offsite werksessies gehouden. Hierbij zijn de in de elektriciteitsvoorziening sector meest belangrijke partners, stakeholders en actoren actief betrokken geweest, waaronder het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., de N.V. Energiebedrijven Suriname en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De werksessies zijn op woensdag 10 en donderdag 11 november 2021 gehouden.
NH brengt kennismakingsbezoek aan Paamaka traditioneel gezag

NH brengt kennismakingsbezoek aan Paamaka traditioneel gezag

De Community Engagement & Development Unit (CEDU) van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft namens minister David Abiamofo een kennismakingsbezoek gebracht aan het traditioneel gezag van Paamaka te Langa Tabiki. De nieuwe unit in oprichting van NH is er voor gerichte assistentie van alles dat het ministerie regardeert.